Voľby prezidenta SR

Informácie pre voliča – Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

Informácie pre voliča

Rozhodnutie predsedu NR SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie