Zvýšenie výroby bioetanolu

V zmysle ustanovenia § 58a ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov zverejňujeme kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na časť stavby „Zvýšenie výroby bioetanolu“.

Príloha na stiahnutie_Zverejnenie podanej žiadosti

Príloha na stiahnutie_Žiadosť o stavebné povolenie


Späť na Všeobecná úradná tabuľa