Papier

Termín odvozu zberového papiera v Meste Leopoldov na rok 2019 – 2. polrok

Január: 11.1 (piatok)

Február: 01.2(piatok)

Marec: 15.3 (piatok)

Apríl: 26.4 (piatok)

Máj: ---

Jún: 07.6 (piatok)

Júl: ---

August: 30.8 (piatok)

September: ---

Október: 11.10 (piatok)

November: 22.11 (piatok)

December: ---


 

Plastová nádoba (slúži len na zber papiera)

Zberá sa: noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, lepenky, vlnité lepenky

Nezberá sa: pergamenový, asfaltový, dechtový papier a lepenka, brúsny, mastný, lakovaný a napustený papier a lepenka, hygienicky závadný papier, obuvnícka lepenka, papierový prach a výseky dierkovačiek, papier a plasty znečistené potravinami

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

PET fľaše a ostatné plasty sa budú zberať osobitne do vreca.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/7342207

Marius Pedersen, a.s., Piešťany, Valová 44

tel.: 033/7741954

www.separujodpad.sk