Stavebný úrad / Povolenia / SOU

Spoločný obecný úrad je presťahovaný z Jarmočnej ulice č. 2 na Podzámsku 39.

Stránkové dni :

Pondelok       8.00 -11.30        12.30 - 15.00 hod. 
Streda             8.00 -11.30        12.30 - 17.00 hod.
Piatok             8.00 -11.30        12.30 - 14.00 hod.

Inštitút spoločného obecného úradu ako forma vnútroštátnej dobrovoľnej spolupráce obcí sa zriaďuje zmluvou o zriadení spoločného úradu. Účastníkmi zmluvy sú najmenej dve obce. Zmluvu musia schváliť obecné zastupiteľstvá všetkých obcí, ktoré pristupujú k zriadeniu spoločného úradu. Úrad môže plniť všetky úlohy pre jednotlivé obce, ktoré zákon zveruje obciam, alebo môže plniť len časť zákonom zverených úloh po dohode obce. Hlavnou úlohou úradu je najmä odborná príprava podkladov na rokovaciu činnosť príslušných stanov obcí a návrhov na normotvornú právomoc obcí, príprava podkladov na rozhodovanie obecných zastupiteľstiev príslušných obcí a orgánov nimi zriadených môže plniť aj funkcie spoločnej podateľne a výpravne písomností pre jednotlivé obce.

Organizačný poriadok Spoločného obecného úradu Hlohovec

Organizačná štruktúra Spoločného obecného úradu Hlohovec

Mgr. Ivana Batíková - Stavebný úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910083, č. dv. 212

E-mail: ivana.batikova@leopoldov.sk

 

Ing. Monika Seewaldová - Stavebný úrad

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910083, č. dv. 212

E-mail: monika.seewaldova@leopoldov.sk

 

Mgr. Ingrid Mrázova Ardonová - Opatrovateľská služba

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910084, č. dv. 220

 

Gabriela Blšťáková - finančné oddelenie

Adresa: Podzámska 39

Tel: 033/7910086, č. dv. 221

E-mail: gabriela.blstakova@leopoldov.sk