Členstvo v organizáciách

Mesto Leopoldov je členom niekoľkých regionálnych alebo celoslovenských organizácií. Tieto členstvá nie sú len formálne, uľahčujú vzájomnú spoluprácu miest a obcí, umožňujú vedeniu mesta inšpirovať sa dobrými príkladmi z okolitých miest, budovať priateľské vzťahy a nadväzovať spoluprácu s inými samosprávami.

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 

Únia miest Slovenska 

Občianska informačná komisia 

Klaster regionálneho rozvoja – Západné Slovensko 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.