Vydané publikácie

Vydané publikácie o Leopoldove si môžete kúpiť na mestskom úrade. Bližšie informácie: 0910 863 986.

Najmladší pilot pluku – Milan Piovarči: 4 €

Sta viator II – Juraj Hladký: 10 €

Žaby na Trolaskoch – Ivan Szaboó: 8 €  

My Mestečania – Viliam Hrabovský: 6 €

Príbeh Leopoldova (história a súčasnosť pevnosti a väznice) Juraj Hladký a kolektív autorov: 7 €

Dolné Považie z neba – Milan Paprčka a Simona Nádašiová: 13  €

 

Sta viator. Kapitoly z dejín Leopoldova (1)

(Juraj Hladký – Ivo Vondrovský, Mesto Leopoldov, 2009, 120 s., ISBN 978-80-970062-1-1) 

Prvý zväzok edície o dejinách pevnosti a mesta, opatrený bohatou obrazovou prílohou, venuje pozornosť známym aj zabudnutým a nie veľmi známym epizódam z dejín Leopoldova. Autori monografie sa venujú napríklad tureckej expanzii v 16. a 17. storočí a jej odrazu v hlohovskom regióne, zaoberajú sa stavebným vývojom pevnosti Leopoldov, protinapoleonovskou mobilizáciou v Leopoldove a jeho okolia v roku 1809, veliteľom pevnosti Leopoldov či prvej vzbure v pevnosti. Publikáciu uzatvára koniec leopoldovskej pevnosti a začiatok väznice.

Názov Sta viator autori vybrali pre jeho symboliku. Táto výzva, či skôr prosba sa používala v epitafoch ako súčasť panegyrík, akýchsi oslavných básní na náhrobníkoch veliteľov pevnosti. Sta viator v preklade z latinčiny znači: Postoj, pocestný... Formulka nabádala pocestného, aby si s prirodzenou bázňou a úctou k životu človeka pochovaného na tomto mieste prečítal životopisný text uvedený na náhrobníku a zároveň žiadala o zotrvanie v tichej modlitbe za dušu zomrelého.

sta_viator1   

 

Sta viator : Kapitoly z dejín Leopoldova (2)

(Juraj Hladký, Mesto Leopoldov, 2016, 184 s., ISBN 978-80-972419-6-4)

Úvodné kapitoly druhého zväzku edície Sta viator predstavujú obdobie premien leopoldovskej pevnosti na trestnicu, obdobie rokov 1856 – 1858 a výkon trestu v začiatkoch väznice. Motiváciou vzniku ďalšej kapitoly bola pamätná povodeň na Váhu roku 1813. Tá sa stala výskumom ďalších prameňov len jej leitmotívom a táto časť publikácie sprostredkúva súveké svedectvá o povodniach v Leopoldove a jeho bezprostrednom okolí  od polovice 17. storočia po súčasnosť tak, ako ich zaznamenali kronikári, príležitostní básnici či bežní obyvatelia a ako ich rekonštruovali hydrológovia. Ďalšie kapitoly približujú duchovnú správu v pevnosti a sčasti aj vo vtedajšom Mestečku a pohnuté osudy cirkevných pamiatok v pevnosti. Odkrývajú osudy zničeného Kostola sv. Leopolda a krypty pod ním, kde asi až do 40. rokov 19. storočia boli pochovávaní velitelia a význační predstavitelia pevnosti, ďalej mobiliára kostola a ďalších pamiatok, zničených v pohnutých 50. rokov minulého storočia. Štúdie dotvárajú desiatky historických snímok z archívov, ale aj unikátnych fotografií artefaktov, budov a iných priestorov v areáli pevnosti (väznice). Publikácia nie je distribuovaná do kníhkupectiev, dá sa zakúpiť na MsÚ v Leopoldove.

staviator2_obalka    

 

Žaby na Trolaskoch

(Ivan Szabó, Mesto Leopoldov, 2015, 254 s., ISBN 978-80-972159-4-1)

Pozývame vás na príjemnú, oddychovú prechádzku starým mestečkom. Dýchne na nás atmosféra čias, kde ožívajú osudy desiatok známych aj menej známych Mestečanov popretkávané autorským vnímaním Ivana Szabóa. Stopy v čase sú nezmazateľne vryté  do tvárí, rovnako nezmazateľne sú zachytené aj spomienky na fotografiách z archívu. Vďaka citlivému peru na malý okamih minulý dej  a postavy ožívajú. Aj toto ponúka dielko o Leopoldove. Je to naša spoločná pripomienka, ako sa menil ráz a spôsob života v našom mestečku. Pocit, ktorý v človeku navždy zanecháva rodný dom či obec sa môže stať jednou z najväčších hybných síl splývania ľudských myšlienok, spomienok a snov. Podobný pocit vyvolávali aj niektoré články I. Szabóa v časopise Leopoldov, keď sa usiloval predstavovať zaujímavých ľudí z Leopoldova, ktorých však peripetie osudu natrvalo zaviali do iných regiónov, štátov, ba aj na iné kontinenty. Spod jeho pera vyšli aj zaujímavé články o leopoldovských kabaretoch či iných udalostiach. Pripomenul nám tým aj mnohých spoluobčanov, ktorých mená by možno bez spomienky pohltili neúprosné dejiny…

zaby%20miniatura%20predna%20strana  

 

MY MESTEČANIA (Viliam Hrabovský)

Viliam Hrabovský, rodák z Mestečka (dnešný Leopoldov), spisoval a zaznamenával život a príbehy ľudí v Mestečku, kde prežil detstvo i časť dospelosti.  Ponúka pohľad na život v Mestečku koncom II. svetovej vojny a počas totalitného režimu. Kniha je o obyčajných ľuďoch, ktorí tvorili miestne dejiny. Pridanou hodnotou sú vtipné a výstižné ilustrácie z pera a štetca pani Hrabovskej.

my_mestecania 

 

DOLNÉ POVAŽIE Z NEBA (Milan Paprčka a Simona Nádašiová)

Kniha prezentuje Dolné Považie pomocou leteckých záberov, ktoré vytvorili fotografi v priebehu ôsmich rokov. Presedené a nalietané hodiny v lietadle sa oplatili, pretože zozbierali súbor fotografií dolnopovažského regiónu z neopakovateľného uhla pohľadu. Vyše sto leteckých fotografií netradičným pohľadom na krajinu vytvárajú mozaiku toho prekrásneho regiónu. Kniha tiež obsahuje slovenský popis k fotografiám s anglickým prekladom.

large-dolne_povazie_z_neba_lower_povazie_from_heaven 

 

Príbeh Leopoldova : História a súčasnosť väznice

(Juraj Hladký a kol. autorov, vydalo ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, 2016, 104 s., ISBN 978-80-972409-3-6)

Reprezentatívnu plnofarebnú publikáciu s množstvom vyobrazení a fotografií vydalo vedenie ÚVTOS a ÚVV Leopoldov pri príležitosti 160. výročia pretvorenia leopoldovskej trestnice na väzenské zariadenie a 25. výročia spomienky na smutnú leopoldovskú masakru. Publikácia ojedinelá pre svoje celistvé spracovanie kladie dôraz na predstavenie pevnosti a väznice ako jedinečného objektu so svojimi autentickými dejinami. Publikácia sa venuje vojenským dejinám pevnosti, prerodu pevnosti na väznicu a jej mladším dejinám a súčasnosti väznice.

pribeh_vaznice 

Ďalšie publikácie o meste:
  • Milan Piovarči: Najmladší pilot pluku. Leopoldov : Mesto Leopoldov, 2012. 38 s. + 4 s. prílohy. ISBN 978-80-971211-6-7. Biografická publikácia o živote rodáka, letca Jarolíma Gucmana (1924 – 1945), ktorý zahynul v leteckých bojoch o Ostravu. Záujemcovia si knihu môžu zakúpiť na mestskom úrade (nie je distribuovaná do kníhkupectiev).
  • Leopoldov 1969 – 1994. Rozšírené číslo časopisu Leopoldov pri príležitosti 325. výročia prvej písomnej zmienky o Leopoldove. 1994, 34 s.
  • Ladislav Kleiman – Ladislav Srdoš: Leopoldov 1669 – 1969. Leopoldov: Miestny národný výbor v Leopoldove 1969. 118 s.
  • KÖRPER, Karol: Leopoldov : stručné dejiny a opis pevnosti a trestnice. Leopoldov : Vydalo Riaditeľstvo trestnice, 1948. 80 s. + 1 samostatná mapová príloha.


 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.