Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Denný stacionár

Denný stacionár pre seniorov

Dekoratívna grafikaIde o ambulantnú formu sociálnej služby pre seniorov v meste Leopoldov a jeho okolí. Poskytuje sa v ňom sociálna služba pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 v zmysle Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.

Niekedy sa stáva, že ani pri najlepšej vôli nie je možné zvládnuť každodennú starostlivosť o človeka odkázaného na pomoc inej osoby. Starostlivosť je náročná časovo, fyzicky, psychicky... Opatrovateľ je častokrát nútený zanechať svoje zamestnanie, vzdať sa svojich záujmov, aby mohol poskytnúť seniorovi plnohodnotnú celodennú starostlivosť.

Cieľom denného stacionára je zvyšovanie kvality života seniorov, predchádzanie ich sociálnej izolácii či izolácii opatrovateľov. Denný stacionár ponúka a zabezpečuje odborné služby, profesionálny prístup a celodenné aktivity v príjemnom bezbariérovom prostredí v nových priestoroch. Starostlivosť môže byť poskytovaná ako celodenná alebo poldenná. Všetko zodpovedá potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov a predchádza vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

Spĺňate podmienky vy alebo váš blízky? Staňte sa členom tejto rodiny... Darujme seniorom krajšiu jeseň života. Nech sa páči, príďte, ste vítaní...

 

Kontakty

Denný stacionár pre seniorov

Adresa: Štúrova ulica č. 454/2, 920 41 Leopoldov

Tel. č. na prevádzku: +421/911 471 975

Email: denny.stacionar@leopoldov.sk


PaedDr. Iveta Moravcová, MBA, LL.M.

vedúca odboru sociálnych služieb a školstva

Tel. č.: +421/902 712 139

Email: iveta.moravcova@leopoldov.sk

 

Príďte sa pozrieť, ako fungujeme

V novom Dennom stacionári Nezábudka pre seniorov v našom meste sú už prví klienti. Veľmi nás tešia pozitívne reakcie našich klientov a ich rodinných príslušníkov. Seniori, ktorí navštevujú náš denný stacionár vďaka bohatému programu a rôznym záujmovým činnostiam zostávajú aktívni, nie sú sami ani osamotení a ich deň je naplnený, a sú v starostlivosti kvalifikovaného personálu. Rodiny seniorov zasa oceňujú najmä to, že o ich blízkych je dobre postarané v čase, keď sú v práci, keď sa im oni sami nemôžu venovať a poobede sa zasa vracajú do svojho rodinného prostredia.

Pre všetkých, ktorí majú záujem zažiť a vidieť, ako to v takom zariadení funguje, sme pripravili príležitosť vo forme otvorených hodín. Počas týchto hodín si môžete prezrieť stacionár, porozprávať sa s personálom, a môžete nielen vidieť na vlastné oči, ale i zažiť fungovanie v stacionári.

Kde sa stacionár nachádza? Hneď vedľa Zdravotného strediska Leopoldov.

Nesie názov: Denný stacionár pre seniorov Nezábudka

Sídli na ulici Štúrova č. 454/2, Leopoldov

Tešíme sa na vás.

 

Čo ponúkame?

 • Profesionálny a láskavý prístup
 • Pohybové cvičenia a tréning krátkodobej pamäti
 • Liečebnú a preventívnu starostlivosť
 • Pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
 • Pomoc pri hygiene a sprevádzanie pri vychádzkach
 • Bezbariérový prístup
 • Príjemné prostredie
 • Stravovanie


Prevádzková doba

V pracovných dňoch od 7.00 h do 17.00 h.

Kapacita zariadenia je 18 klientov, ktorí môžu využívať služby denného stacionára, 5 klientov môže využívať odľahčovaciu službu.

 

Doprava

Mesto Leopoldov zabezpečilo dopravu do denného stacionára pre seniorov aj odvoz klientov domov. Doprava je zabezpečená pre obyvateľov Leopoldova a okolia (Drahovce, Červeník, Žlkovce, Trakovice, Bučany, Malženice, Jaslovské Bohunice, Dolné a Horné Zelenice, Siladice, Koplotovce, Hlohovec, Šulekovo, Jalšové, Bojničky, Veľké Kostoľany, Dubovany). Túto službu zabezpečuje mesto a platí si ju klient denného stacionára. Čím viac klientov ju bude využívať, tým bude služba lacnejšia. Službu zabezpečujeme aj pre imobilných klientov.

Nenašli ste svoju obec či mesto? Kontaktujte nás na tel. čísle +421/902 712 139 a všetko vieme vyriešiť individuálne.

 

Koľko to bude stáť?

Finančne je denný stacionár podobný ako opatrovateľská služba. Platí sa za sociálne služby a za stravu. Cena za sociálne služby za celý deň je 7,50 eur/mesiac, za pol dňa je to 5,50 eur/mesiac. Základná cena za stravu na celý deň je 7,84 eur (desiata, obed, olovrant, vrátane réžie).

Klienti majú možnosť vybrať si z nasledujúcich možností:

 • Stravovanie zabezpečované školským stravovacím zariadením (raňajky – 1,10 eur; desiata – 0,90 eur; obed – 2,20 eur; olovrant – 0,75 eur; režijné náklady – 2,89 eur; spolu – 7,84 eur).
 • Stravovanie zabezpečované školským stravovacím zariadením – iba doplnkové jedlá bez odoberania obeda (desiata – 0,90 eur; olovrant – 0,75 eur; režijné náklady – 1,45 eur; spolu – 3,1 eur).
 • Stravovanie zabezpečované zariadením spoločného stravovania (reštauráciou) – iba obed (skutočná cena obeda určená dodávateľom).

Za poskytované sociálne služby hradí občan poplatok v súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Leopoldov č. 175/2024  (1 680 kB) o poskytovaní sociálnych služieb a výške hrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov.


Čo potrebujete?

Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári a k tejto žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v dennom stacionári je potrebné tiež doložiť:

 1. právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (stupeň odkázanosti najmenej III.),
 2. v prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony žiadateľa, doložiť právoplatné uznesenie okresného súdu na právne úkony.

 

Dokumenty k poskytovaniu sociálnych služieb pre seniorov

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári  (141 kB)

Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby  (127 kB)

Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby  (166 kB)

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Dekoratívna grafika, informácie v textovej podobe sú v článku