Futbalový klub MTK Leopoldov

KONTAKT

Futbalový klub MTK Leopoldov

Podpredseda (Kontaktná osoba pre médiá): Richard Slovák 0908747560

Predseda: Martin Kalický 0905667233

Tajomník: Pavel Zlámala 0915623380 

Adresa: Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov

E-mail: mtk@leonet.sk

Web: mtkleopoldov.leonet.sk/

 

Správa o činnosti za rok 2018