Futbalový klub MTK Leopoldov

KONTAKT

Futbalový klub MTK Leopoldov

Podpredseda (Kontaktná osoba pre médiá): Jozef Krilek 0904674516

Predseda: Matej Jančár 0905206824

Tajomník: Jozef Krilek 0904674516

Ekonóm: Tomáš Polák

Adresa: Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov

E-mail: info@mtkleopoldov.sk

Web: www.mtkleopoldov.sk

 

Správa o činnosti za rok 2019