ZO SZTP

ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Leopoldov

Predsedníčka: Zdena Karabová

Adresa: 1. mája 398/68, 920 41 Leopoldov

Tel. číslo: 0902 216 819

Email: karabova.zdenka@gmail.com 

IČO: 36084824

Číslo účtu: SK24 0900 0000 0051 3216 6654

 

Správa o činnosti za rok 2019

 

Oficiálnym dňom vzniku ZO SZTP Leopoldov je 28.2.1995 prvou ustanovujúcou schôdzou v zasadačke MsÚ v Leopoldove. Organizácia združuje ľudí so zdravotnými postihmi všetkých vekových kategórií vrátane detí. Organizácia vznikla so zameraním reagovať na problémy zdravotne postihnutých, pomôcť riešiť sociálne problémy, zapájať sa do spoločenského a kultúrneho života napriek zdravotným problémom, zvyšovať zdravotné povedomie, napomáhať zlepšovať zdravotný stav rôznymi rehabilitačnými a rekondičnými aktivitami. Tak ako mnoho iných dobrovoľníckych združení i naša organizácia je odkázaná na pomoc a dobré srdce sponzorov. Jednou formou sponzorstva je v zmysle zákona č.595/2003 „Poukázanie 2% daní“. Zakladateľkou organizácie bola Mária Petrášová, ktorá vykonávala funkciu predsedníčky 22 rokov. Dňa 08.04.2017 na výročnej schôdzi oznámila svoje rozhodnutie odstúpiť z funkcie predsedníčky ZO. Zároveň bol zvolený nový výbor v zložení:

• predsedníčka- Zdena Karabová - štatutár

• podpredsedníčka- Emília Ilková

• tajomníčka- Elena Kozová

• hospodár- Erika Púšová

• člen, hospodár- Johana Beníková


Kontrolná komisia:

• predsedníčka - Oľga Špačková

• Mária Petrášová - člen

• Marta Galová - člen

Nová predsedníčka poďakovala Márii Petrášovej za jej dlhoročnú prácu vo funkcii predsedníčky, za vedenie kroniky a členkám starého výboru za ich pomoc, informovala o pripravovaných akciách ZO a zablahoželala jubilantom.
V súčasnosti má organizácia 96 členov.

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.