Oznámenie kultúrneho a športového podujatia

ČO VYBAVÍTE

Ak máte záujem usporiadať v našom meste verejné kultúrne podujatie, je potrebné splniť si svoju oznamovaciu povinnosť a ohlásiť konanie podujatia na predpísanom tlačive.

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivo Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia.

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia

SPRÁVNE POPLATKY

bez poplatkov

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Kultúra, dotácie, granty

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Nikola Bucková

e-mail: nikola.buckova@leopoldov.sk

Tel.: 0910/863 986

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00 

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.