Poskytovanie dotácii

Čo vybavíte

Ak máte záujem požiadať o finančné prostriedky z Mesta Leopoldov, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

Ak ste nie IČO – vá organizácia vyplňte žiadosť o finančný príspevok

Ak ste organizácia, ktorá má IČO vyplňte žiadosť o dotáciu

Ak ste už o hore uvedené finančné prostriedky ako IČO – vá organizácia žiadali, je potrebné vyplniť predpísané tlačivo ,,zúčtovanie“.

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Žiadosť o dotáciu, Žiadosť o finančný príspevok a tlačivo na Zúčtovanie dotácie 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o dotáciu

Žiadosť o finančný príspevok

Zúčtovanie dotácie

Správne poplatky

bez poplatkov

Kde vybavíte

Kancelária – Kultúra, dotácie, granty

Zodpovedná osoba

Nikola Bucková

e-mail: nikola.buckova@leopoldov.sk

Tel.: 0910/863 986

Kedy vybavíte

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00 

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.