Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Narodenie

Čo vybavíte

Zápis narodenia do matriky ( v mieste, kde sa dieťa narodilo).

Narodenie dieťaťa nahlasuje na príslušnú matriku ako prvé zdravotnícke zariadenie (podľa zákona lekár, ktorý pôsobil pri pôrode).

Matrika zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Potrebné doklady

Ak sú rodiča dieťaťa manželia – stačí ak príde na matriku otec (matka podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici, osobne prísť nemusí) a predloží sobášny list (originál) a občianske preukazy oboch rodičov (bolo by vhodné, keby boli platné)

Ak je matka slobodná, podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici a 

nechce určiť otcovstvo; príde sama a predloží občiansky preukaz; chce určiť otcovstvo; prídu obaja rodiča a predložia občianske preukazy a rodné listy; s otcom dieťaťa spísali zápisnicu o určení otcovstva pred narodením dieťaťa podľa § 92 zákona o rodine, stačí keď príde otec dieťaťa a predloží občiansky preukaz oboch rodičov; je maloletá (má menej ako 15 rokov), pred matričným úradom nemôže určiť otcovstvo, nakoľko podľa § 91 ods. 3 zákona o rodine tak môže iba pred súdom; na vydanie rodného listu je potrebné predložiť jej rodný list a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu

Ak je matka rozvedená, podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici a

  • dieťa sa narodilo po uplynutí viac ako 300 dní od rozvodu manželstva (určujúci je dátum právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva) a nechce určiť otcovstvo, príde osobne a predloží občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode,
  • dieťa sa narodilo po uplynutí viac ako 300 dní od rozvodu manželstva a chce určiť otcovstvo, príde osobne s otcom dieťaťa a predloží občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa
  • od rozvodu manželstva uplynulo pred narodením dieťaťa menej ako 300 dní, matka nemôže určiť otcovstvo, nakoľko platí zákonná domnienka, že otcom dieťaťa je bývalý manžel matky (§ 85 ods. 1 zákona o rodine), a ten bude zapísaný do rodného listu ako otec dieťaťa až do času, kým nebude na príslušnom súde zapreté jeho otcovstvo. V súlade s § 86 ods. 1 zákona o rodine môže manžel matky podať návrh na zapretie otcovstva najskôr v deň narodenia dieťaťa. Matka v takom prípade nebude čakať s vydaním rodného listu na rozhodnutie súdu, ale na matrike predloží občiansky preukaz, sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode a súhlas otca – bývalého manžela o mene dieťaťa (ak odmietne súhlas o mene, bude vystavený rodný list bez mena, len s priezviskom dieťaťa a meno určí súd podľa § 1 ods. 2 zákona 300/1993 Z. z. aj bez návrhu, na podnet matričného úradu),
  • po zapretí otcovstva môže matka dieťaťa spísať zápisnicu o určení otcovstva s biologickým otcom dieťaťa na matričnom úrade a vtedy predloží občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa.

Ak je matka vdova, ktorej dieťa sa narodilo do 300 dní od smrti manžela, platí takisto zákonná domnienka, že otcom dieťaťa je zosnulý manžel matky (85 ods. 1 zákona o rodine); v takom prípade príde na matričný úrad osobne a predloží občiansky preukaz a úmrtný list nebohého manžela.

Určenie otcovstva

Otcovstvo je možné určiť súhlasným vyhlásením rodičov, keď je už počaté, alebo po jeho narodení, a to na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo na súde.

 

Čo potrebujete

Pred narodením dieťaťa (pri určení otcovstva) - musia prísť matka i otec dieťaťa osobne a predložia:

  • platné občianske preukazy;
  • rodné listy;
  • ak je matka dieťaťa rozvedená viac ako 300 dní, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva;
  • ak je matka dieťaťa vdova, úmrtný list zosnulého manžela. 

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie druhopisu matričného dokumentu – editovateľné (docx)  (15 kB)

Žiadosť o vydanie druhopisu matričného dokumentu – editovateľné (odt)  (8 kB)

Žiadosť o vydanie druhopisu matričného dokumentu  (103 kB)

 

Správne poplatky

Druhopis rodného listu: 7 €.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Matrika, evidencia obyvateľov.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Leitmanová

Tel. č.:  +42133/285 27 14, +421911 903 705

Email: lenka.leitmanova@leopoldov.sk, matrika@leopoldov.sk, socialne@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 16.30 h 

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h