Povolenie na predaj

ČO VYBAVÍTE

Ak máte záujem predávať svoje výrobky a poskytovať služby na kultúrnych a športových podujatiach organizovaných Mestom Leopoldov v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.

ČO POTREBUJETE

Vyplnené tlačivo žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín

POTREBNÉ TLAČIVÁ

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

SPRÁVNE POPLATKY

bez poplatkov

KDE VYBAVÍTE

Kancelária – Kultúra, dotácie, granty

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Mgr. Monika Jurčová

e-mail: monika.jurcova@leopoldov.sk

Tel.: 033/7342207

KEDY VYBAVÍTE

Pondelok: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00

Streda: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 16:30

Štvrtok: 8:00 - 12:00 / 13:00 – 15:00

Piatok: 8:00 – 12:00