Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Prístup k registratúrnym záznamom

Čo vybavíte

Mestský úrad (ďalej len „úrad“) má zriadené registratúrne stredisko (ďalej len „registratúra“), v ktorom má uložené spisy pochádzajúce z činnosti Mesta Leopoldov - Mestského úradu a z činnosti Spoločného obecného úradu v Leopoldove so sídlom v Hlohovci.

Prístup k spisom v registratúre upravuje Registratúrny poriadok Mestského úradu v Leopoldove.

Úrad umožňuje na základe písomného poverenia nazeranie do spisov v registratúre právnickým osobám, ktoré do nich potrebujú nazrieť v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Úrad môže povoliť nazretie do spisov na základe písomnej žiadosti aj iným osobám, ak sa ich týkajú a ak preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.

Úrad vyhotovuje na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov a v prípade potreby osvedčuje na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom.

 

Čo potrebujete

Písomnú žiadosť o prístup k registratúrnym spisom, v ktorej je potrebné uviesť:

  • Meno a priezvisko žiadateľa, v prípade PO názov spoločnosti.
  • Adresa žiadateľa alebo sídlo spoločnosti.
  • Údaje o požadovanom dokumente, ktoré sú žiadateľovi známe, účel využitia, vyhlásenie o tom či je pôvodcom registratúrneho záznamu.

 

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov,
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk,
  • osobne/ústne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín,
  • iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Potrebné tlačivá

 

Správne poplatky

 

Kde vybavíte

Kancelária – Podateľňa/Sekretariát.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Dana Sawická

Tel. č.: +42133/285 27 11, +421903 993 693

Email: sekretariat@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

13.00 h – 16.30 h 

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.