Správy mestského rozhlasu

Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 26. 2. 2021.

Oznamujeme občanom, že v meste Leopoldov sa skríningové testovanie uskutoční v sobotu 27.februára a v nedeľu 28.februára na dvoch odberových miestach. V sobotu bude prebiehať testovanie od 8mej do 20tej hodiny a v nedeľu od 8mej do 16tej hodiny.

PROSÍME OBČANOV, ABY SA ZÚČASTNILI TESTOVANIA LEN V PRÍPADE, AK SA POTREBUJÚ PREUKAZOVAŤ NEGATÍVNYM TESTOM!

odberové miesto č. 3 v Základnej škole, bočný vchod cez školský park – kde je možné si rezervovať termín cez rezervačný formulár. Rezervovanie termínu je určené pre občanov mesta Leopoldov s trvalým alebo prechodným pobytom. Rezervačný formulár bude zverejnený na stránke mesta od stredy 24.2.2021 od 8,00 hodiny. Rezervovať termín si môžete i telefonicky: na čísle 0911 242 690 (v stredu, štvrtok a piatok od 8.mej do 15:tej hodiny.)

odberové miesto č. 2 bude v Základnej škole, cez hlavný vchod , tu nie je možné si vopred rezervovať termín.

Na tomto Odberovom miesto bude prebiehať testovanie v nasledovných časoch:

V sobotu 27.februára sa bude testovať v čase:

Od 12:15 – (posledný odber o 16:30)

Od 17:30 – posledný odber o 19:30)

V Nedeľu 28.februára sa bude testovať v čase:

Od 08:mej hodiny – (posledný odber o 11:tej hodine)

Od 12:15 – (posledný odber o 15:30)

Na testovanie si treba priniesť občiansky preukaz. Bližšie informácie na webovej stránke mesta, v aplikácií SOM LEOPOLDOV .

Vážení spoluobčania, vyzývame vás, zúčastnite sa Sčítania obyvateľov, ktoré práve prebieha. Momentálne je v meste Leopoldov sčítaných 44 % obyvateľov. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu. Podrobnejšie informácie získate zavolaním na mestský úrad Leopoldov na číslo 033/7342207alebo na call centrum 02/20 92 49 19. Prosíme obyvateľov, pomôžte sčítať sa svojim starším spoluobčanom, ak vás o to požiadajú. Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

„Pozor na falošných sčítacích asistentov!

Upozorňujeme obyvateľov na falošných sčítacích asistentov, ktorí navštevujú domácnosti pod zámienkou vykonania sčítania obyvateľov. Sčítanie obyvateľov v súčasnosti prebieha formou tzv. samosčítania vyplnením elektronického formulára. Žiaden oficiálny sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľov nekontaktuje. Sčítací asistenti, ktorí budú pomáhať so sčítaním všetkým, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli a nevedeli zapojiť do elektronického sčítania začnú fungovať až od 1. apríla 2021. O presnom termíne asistovaného sčítania budeme včas informovať.

Spoločný obecný úrad na Podzámskej ulici v Hlohovci bude vybavovať po predchádzajúcom telefonickom dohovore, na tel. č. 033/7910083 a 033/7910084. Vybavujú iba ten úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie:

- pre osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní,

- pre osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

- pre osobu, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Spoločný obecný úrad je od 15. 02. 2021 - do 26. 02. 2021 otvorený nasledovne:

V pondelok do 15.00 hod

V stredu do 17.00 hod

V piatok do 13.00 hod. / pôvodne boli stránkové hodiny do 14.00 hod./

Oznamujeme obyvateľom, že podľa UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 77 zo dňa 05.02.2021 sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 19.03. 2021.

Mestský úrad Leopoldov vybavuje od 08. 02. 2021 do 19. 03. 2021 ten úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie:

- pre osobu, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní,

- pre osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

- pre osobu, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Na mestskom úrade v Leopoldove budú občania vybavení po telefonickom dohovore na čísle 033/73 42 207.

Mestská knižnica Leopoldov je od pondelka 8.februára 2021 na základe schváleného COVID automatu zatvorená.

Mesto Leopoldov oznamuje že mu bola doručená Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy“ obstarávateľa: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Správa o hodnotení je v elektronickej podobe zverejnená na internetovej stránke vvww. enviroportal. sk v časti EIA/SEA, kde je možné do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení je zverejnená na internetovej stránke mesta Leopoldov www.leopoldov.sk. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení najneskôr do 21 dní odo dňa skončenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Štatistický úrad SR realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 692/2011 „Zisťovanie o domácom výjazdovom cestovnom ruchu“. Cieľom zisťovania je zabezpečiť informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Do zisťovania je vybraných 690 obcí, medzi nimi aj naše mesto. V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti osloví zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa. Všetky informácie v rámci zisťovania sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ďakujeme za súčinnosť.

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ponúka výhodnú domácu zabíjačku. Urobte si kvalitné a zdravé výrobky zo slovenských ošípaných. V ponuke sú bravčové polovičky za výhodnú cenu 1, 82 € za 1kg vrátane DPH. Ošípané si môžete objednať v podnikovej predajni na Štefánikovej ulici (pešia zóna), telefonicky : 033 74 210 12 alebo na bitúnku v Kl'ačanoch 033 74 432 61.

Stavebná spoločnosť PROSPECT s.r.o. ponúka zdarma recyklovanú zmiešanú zeminu pre stavebné účely vhodnú na doplnenie alebo navýšenie pozemkov, zarovnávanie jám, dier alebo výtlkov prípadne na iné terénne úpravy. Osobný odber je možný zdarma na stredisku recyklácie na Tvrdošovskej ceste v Nových Zámkoch. V prípade potreby dopravu zabezpečí spoločnosť PROSPECT v rámci platného cenníka. Ďalej stavebná spoločnosť PROSPECT s.r.o. ponúka prácu pre strojníkov a vodičov stavebných strojov, zariadení, mechanizmov a drvičiek stavebného odpadu z okamžitou možnosťou nástupu. V prípade záujmu kontaktujte prosím naše recyklačné stredisko v Nových Zámkoch. Tvrdošovská cesta, 940 01 Nové Zámky, +421 951 300 300, recyklacia@prospectnz.sk

Straty a nálezy:

Našli sa kľúče, majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na mestskom úrade. 

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.