Správy mestského rozhlasu

Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 30.10.2020.

Riaditeľka Materskej školy oznamuje rodičom, že počas jesenných prázdnin bude materská škola v prevádzke.

Vážení občania,

čaká nás celoštátne testovanie obyvateľstva, ktoré sa uskutoční v sobotu 31.10.2020 a v nedeľu 1.11.2020. Túto úlohu chceme aj v našom meste zvládnuť čo najlepšie. Preto vyzývame verejnosť zapojiť sa do organizačného zabezpečenia testovania občanov ako zdravotnícky personál. Zdravotníci, ktorí majú záujem o pomoc pri testovaní sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 033/7342207, 0903 993 693 alebo mailom na sekretariat@leopoldov.sk.

Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej Republiky sa celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na ochorenie COVID-19 uskutoční v dňoch sobota 31. októbra a nedeľa 1. novembra. Testovanie je dobrovoľné a môžu sa na ňom zúčastniť všetci občania od 10 rokov. Neodporúča sa občanom nad 65 rokov a zdržiavajú sa väčšinu času vo svojich domovoch, prípadne so zníženou mobilitou či zdravotnými obmedzeniami, ktorí sa prirodzene vyhýbajú sociálnemu kontaktu. Na testovanie si treba priniesť občiansky preukaz a deti od 10 do 15 rokov preukaz poistenca. Testovanie prebehne v čase od 7mej do 12tej hodiny, od 12:45 do 18tej hodiny a od 18:30 do 21:30. Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované. Občania Leopoldova môžu absolvovať testovanie na ľubovoľnom odbernom mieste. Prosíme Vás však o dodržanie časového harmonogramu, ktorý má odporúčací charakter.

Prvé odberové miesto je v Základnej škole na námestí svätého Ignáca, cez hlavný vchod školy. Časový harmonogram je nasledovný:

V sobotu 31.októbra

od 7mej do 12tej hodiny Gojdičova ulica

od 12.45 do 18tej hodiny Nádražná ulica

od 18.30 do 21.30 Ulica Moyzesova a Hviezdoslavova

v nedeľu 1. novembra

od 7mej do 12tej hodiny Štúrova ulica

od 12.45 do 18tej hodiny Sládkovičova ulica a Trnavská cesta

od 18.30 do 21.30 Ulica Jozefa Murgaša

Druhé odberové miesto je v stolnotenisovej hale, Gucmanova 13. Časový harmonogram je nasledovný:

V sobotu 31.októbra

od 7mej do 12tej hodiny ulica Hlohovská cesta

od 12.45 do 18tej hodiny Rázusova ulica a Šulekovská cesta

od 18.30 do 21.30 Ulica Záhradnícka a Bernolákova

v nedeľu 1. novembra

od 7mej do 12tej hodiny ulica Hollého a Gucmanova

od 12.45 do 18tej hodiny ulica Emila Pauloviča, Jána simonidesa, Emila Skákalu

od 18.30 do 21.30 Ulica Kukučínova a občania bez trvalého pobytu

Tretie odberové miesto je v Základnej škole na námestí svätého Ignáca, bočný vchod medzi poštou a hlavným vchodom Základnej školy, cez školský park. Časový harmonogram je nasledovný:

V sobotu 31.októbra

od 7mej do 12tej hodiny ulica 1. mája

od 12.45 do 18tej hodiny ulica Holubyho, Janka Kráľa, Ulica Jilemnického

od 18.30 do 21.30 Ulica dlhá a Námestie svätého Ignáca

v nedeľu 1. novembra

od 7mej do 12tej hodiny ulica M. R. Štefánika

od 12.45 do 18tej hodiny ulica Hurbanova

od 18.30 do 21.30 Ulica Piešťanská cesta, Strečanského a Ivana Krasku.

Každá domácnosť obdrží tlačený leták aj do svojej schránky. Pre imobilných občanov odporúčame využiť odberové miesto č. 3 v Základnej škole, bočný vchod medzi poštou a hlavným vchodom Základnej školy, cez školský park.

Mestský úrad Leopoldov bude v dňoch 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 (pondelok až v piatok) zatvorený.

Spoločný obecný úrad bude v dňoch 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 (pondelok až v piatok) zatvorený. Žiadosti môžu FO podávať poštou.

Na základe Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.10.2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu platí zákaz vychádzania od soboty 24.10.2020 do 1.11.2020, s určenými výnimkami. Bližšie informácie sú na webovej stránke mesta. Z tohto dôvodu mesto Leopoldov uzatvára od soboty 24.10.2020:

- Mestskú knižnicu,

- Zberný dvor,

- Školské ihrisko,

- Areál MTK,

- Stolnotenisovú halu,

- Tenisové kurty,

- Nový park.

Trnavský samosprávny kraj informuje , že v zmysle prijatých opatrení vlády SR zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania. Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujeme, že s platnosťou od 28.10.2020 bude autobusová doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR v vzhľadom na COVID-19, aby predišli soc. kontaktom, žiadajú o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru. Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 31.12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139, emailom na: vodomer@tavos.sk. Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Na základe Rozhodnutia predstavenstva spoločnosti TAVOS, a.s. zavedie od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020 generálny pardon. Cieľom akcie je zrušiť čiernych odberateľov vody a čiernych producentov odpadových vôd. Viac informácií sa dozviete z letáku spoločnosti TAVOS uverejnej na stránke mesta.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení vyzýva všetky povinné subjekty na vykonanie deratizácie – regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 01.10.2020 do 15.11.2020.

Spolková záhrada Vám ponúka obedové menu od pondelka do piatku od 10.00 do 14.00 hod. Pre dôchodcov ponúkajú výhodné ceny.


Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.