Správy mestského rozhlasu

Mesto Leopoldov vás srdečne pozýva na slávnostnú udalosť pri príležitosti 350.výročia založenia mesta Leopoldov, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. septembra o 14hodine. Začíname rekonštrukciou bojov pri bráne pevnosti, následne sa môžete zapojiť do historického sprievodu, ktorý povedie na námestie, kde mestský súd o 15:30 vyviaže na pranier Jozefa Zverinu. Na výročnom jarmoku pri pranieri, budete môcť ochutnať špeciality stredovekej kuchyne, deti pobaví drevený kolotoč a dobové bábkové divadlo s predstavením o 16 hodine. Jarmočníkov poteší Art Music Orchestera od 16:30. Srdečne pozývame.

Trnavský samosprávny kraj oznamuje občanom, že od 16.septembra do 30.septembra je možné pripomienkovať zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020. Požiadavky je možné zasielať emailom alebo poštou na adresu dopravcu Arriva Trnava, Nitrianska 5. Viac informácií na stránke mesta.

Mesto Leopoldov v spolupráci s Marius Pedersen organizuje

bezplatný ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU v sobotu 12.októbra od 8-12hodiny v zbernom dvore na Holubyho ulici, v tento deň sa iný odpad nazbiera.

Pracovné miesto:

Mesto Leopoldov hľadá opatrovateľku pre starých občanov. Musí mať podľa zákona o soc. službách opatrovateľský kurz v rozsahu najmenej 220hodín. Kurz nie je potrebný, ak dovŕšila vek 55 rokov a preukázateľne pracovala v tejto oblasti min.3 roky. Informácie na tel.č.: 033 7910084 alebo osobne na Spoločnom obecnom úrade, Podzámska 39, Hlohovec, 1.posch.č.dv.211.