Správy mestského rozhlasu

Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 24.01. 2022

Zber použitého kuchynského oleja sa uskutoční v piatok 28. januára 2022 od 15.00 do 16.30 hodiny pred zberným dvorom na Holubyho ulici. Za 1 l použitého oleja dostanete 1 l octu a za 6 l použitého oleja dostanete 1 l slnečnicového oleja. 

Pošta Leopoldov oznamuje, že do v dňoch 24.01.2022 – 28.01.2022 má upravené otváracie hodiny nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 do 12.00 hodiny a od 13.00 do 15.00 hodiny,

Streda od 8.00 do 11.00 hodiny a od 13.00 do 17.00 hodiny.

Pošta Leopoldov oznamuje svojim zákazníkom, že doručovatelia budú vykonávať odpis plynu v priebehu mesiaca január. Fyzický odpočet sa bude vykonávať iba v domácnostiach s prístupným plynomerom. Ďakujeme za porozumenie.

Žiadame všetkých občanov, ktorí majú plechovú smetnú nádobu na komunálny odpad, aby si ju prišli vymeniť na mestský úrad. Zároveň žiadame občanov, ktorí ešte nemajú na smetnej nádobe na komunálny odpad nálepku mesta, aby to ohlásili na mestskom úrade na telefónnom čísle +0903 826 738. Od februára totiž budú pracovníci spoločnosti zabezpečujúcej odvoz komunálneho odpadu vysýpať len tie smetné nádoby, na ktorých bude nálepka mesta. Ďakujeme za pochopenie.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 251/2012 Z .z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o energetike) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31. 1. 2022. Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona o energetike vstúpi na dotknuté pozemky.

Pozvánky

Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v pondelok 24.01.2022 o 16,30 hod. na Mestskom úrade v Leopoldove.

Voľné pracovné miesto

Firma Stellantis v Trnave hľadá nových pracovníkov do trojzmennej aj víkendovej prevádzky na pozície operátor výroby, vodič vysokozdvižného vozíka. Mzda v trojzmennej prevádzke je 1100 eur a vo víkendovej 775 eur v hrubom. V prípade záujmu poskytujú aj ubytovanie. Nástup je možný ihneď. Bližšie informácie na čísle 0850 500 005.


Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.