Správy mestského rozhlasu

Oznamy mestského rozhlasu zo dňa 7.4.2020

Podľa uznesenia vlády č. 207 zo dňa 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 2020 od 0.00 do 13. apríla 2020 do 23.59, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1.    cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2.    cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3.    cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

4.    cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5.    pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,

6.    cesty na pohreb blízkej osoby,

7.    cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Ďalej sa zakazuje uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s inými osobami, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Z tohto dôvodu, bude Spoločný obecný úrad v Hlohovci , Mestský úrad Leopoldov, zberný dvor Leopoldov a mestská knižnica Leopoldov od stredy 8. apríla do 13. apríla zatvorená.

Zberný dvor bude taktiež od 14.apríla do 16. Apríla zatvorený kvôli drveniu drevnej hmoty.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám:

- zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

- sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.

Prevádzkovateľom prevádzok sa nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9-12 hodiny vstup do prevádzok osobám nad 65 rokov.

Mesto Leopoldov bude v priebehu epidémie nového typu koronavírusu pomáhať osamelým seniorom, preto je zriadená e-mailová adresa senior@leopoldov.sk a tel.č. 0911 903 705 za účelom nahlasovania potrieb donášky nákupu potravín, drogérie a liekov. Kontakty sú určené pre seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Vyzývame obyvateľov, aby nás v prípade, že vedia o niekom, kto je slabý, imobilný, osamelý alebo sám potrebuje pomoc, informovali na uvedený e-mail a telefónne číslo v čase od 7:30 do 15:00 hod.. V prípade potreby budú zamestnanci mestského úradu pripravení doručiť základné potreby podľa požiadavky.

Zároveň upozorňujeme občanov, že niektorí ľudia sa snažia oklamať starých občanov - meraním teploty a dezinfekciou obydlia. Upozorňujeme, že žiadne takéto aktivity so vstupom do vašich domov sa v meste nerealizujú, preto nevpúšťajte nikoho cudzieho do vášho obydlia.

Zároveň dôrazne žiadame občanov, aby vo vlastnom záujme nenavštevovali miesta so zvýšeným počtom osôb a dodržiavali základné hygienické pravidlá.

- Regionálne úrady verejného zdravotníctva posilnili informačné linky pre verejnosť, na ktorých ľudia dostanú všetky dôležité informácie.

- CALL CENTRÁ: - so sídlom v Trnave - 0905 903 053

Oznamujeme, že od 8. apríla do 13. apríla bude Mestský úrad Leopoldov, Spoločný obecný úrad v Hlohovci, zberný dvor Leopoldov, mestská knižnica Leopoldov zatvorená.

-Upravujú sa stránkové hodiny mestského úradu Leopoldov:

Pondelok a piatok od 8.00-11.00 hodiny. A v stredu od 13.00-16.00 hodiny.

-Upravujú sa otváracie hodiny knižnice:

Otvorená bude každú stredu od 8:30-12.00 a 13.00-16.30.

-Zberný dvor bude otvorený podľa pôvodných otváracích hodín.

Pri vstupe do objektu mestského úradu, zberného dvora, knižnice máte povinnosť mať na sebe ochranu horných dýchacích ciest a pri vstupe aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.

Naďalej je prerušená prevádzka a vstup do týchto objektov do odvolania:

-    Nový park

-    školské ihrisko na Hurbanovej ulici v Leopoldove,

-    areál MTK na Gucmanovej ulici v Leopoldove,

-    tenisové kurty,

-    nafukovacia hala,

-    stolnotenisová hala

Stránkové hodiny Spoločného obecného úradu v Hlohovci na Podzámskej 39 budú nasledovne:

V pondelok a v piatok od 8:00- 11:00 hodiny a v stredu od 13:00- 16:00 hod.

Verejné bohoslužby sa konať nebudú až do odvolania.

Všetky plánované podujatia organizované Mestom Leopoldov sa rušia.

Mesto Leopoldov v spolupráci s Márius Pedersen organizuje odvoz papiera v piatok 17.aprila. Za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Slovenská pošta oznamuje občanom zmenu otváracích hodín pre verejnosť nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok a piatok len doobeda od 8.00 do 13.00 hodiny a v stredu len poobede od 12.00 do 17.00 hodiny.

Vážení občania, dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a suchých porastov, ktoré každoročne spôsobujú požiare a smrteľné zranenia najmä u starých občanov. Zákon o požiarnej ochrane zakazuje právnickým a fyzickým osobám vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. Odpad je možné likvidovať iným ekologickým spôsobom. Žiadame vás o rešpektovanie týchto nariadení a veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou tak nedôjde k žiadnym stratám na zdraví alebo majetku.

-----------------------------------------------------------------

Prerušenie distribúcie elektriny:

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v čase od 12:00-14:45 hod. dňa 22.apríla 2020 (streda) bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

DLHÁ, HVIEZDOSLAVOVA, JILEMNICKÉHO, IVANA KRASKU, JANKA KRÁĽA, KUKUČÍNOVA a PIEŠŤANSKÁ CESTA.