Správy mestského rozhlasu

Správy mestského rozhlasu zo dňa 19.2.2020

Mesto Leopoldov vás pozýva na Ukončenie fašiangového obdobia spojeného s pochovávaním basy, ktoré sa uskutoční v sobotu 22.februára o 15:15 hod. Fašiangový sprievod v maskách a kostýmoch začína od mestského úradu a končí na Námestí sv. Ignáca, kde vystúpi folklórna skupina Verešvaran a dychová hudba Verešvaranka. Pre všetkých, ktorí prídu v maske alebo v kostýme bude pripravená sladká odmena. Nebudú chýbať ani tradičné šišky. Tešíme sa vás.

Oznamujeme občanom, že termín prednášky Kompostovanie v kompostéroch, sa uskutoční 18.marca o 17tej hodine v jedálni Základnej školy na Holubyho ulici v Leopoldove. Prosíme občanov, aby sa na vybraný termín prihlasovali telefonicky, osobne alebo emailom na adrese monika.jurcova@leopoldov.sk. Kompostér zadarmo získa do svojej záhradky len ten, kto sa zúčastní prednášky.

Mesto Leopoldov organizuje zápis na nový kurz - Klub slovenského folklóru v Leopoldove pod vedením pána Milana Kľačku. Na kurz sa môžete zapísať v stredu 4.marca 2020 od 17:30-19:30 hod. v telocvični ZŠ. Kurz bude prebiehať v rovnakom čase každú stredu. Vhodný pre záujemcov od 15 rokov do neobmedzeného veku. Zo sebou si prineste prezuvky - najlepšie tenisky. Klub sa bude orientovať na základy slovenského ľudového tanca a piesní a tým prispeje k oživeniu folklórnych tradícií v meste. Tešíme sa na Vás.

Rodičovská rada Základnej školy s Materskou školou, v spolupráci s Obcou Červeník, vás pozýva na fašiangovú zábavu spojenú s pochovávaním basy v sobotu 22.februára so začiatkom o 20:00 hodine v Kultúrnom dome v Červeníku. Do tanca hrá Dychová hudba Verešvaranka a DJ. S kultúrnym programom vystúpi Folklórna skupina Verešvaran a mažoretky Sašetky. Vstupné je 10 eur. O občerstvenie je postarané. Predpredaj vstupeniek: p. Ondrušková- tel.číslo 0915 750 204 a p. Knoblochová- tel.číslo 0910 673 502.

Mesto Leopoldov Vás pozýva na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v pondelok 24. Februára o 16tej hodine na mestskom úrade v Leopoldove. 

Pozývame vás na stretnutie občanov  mesta Leopoldov s poslancami mestského zastupiteľstva a s pani primátorkou. Stretnutie sa uskutoční v utorok 25.februára o 17tej hodine v školskej jedálni. Bude sa hovoriť o tom, akým smerom sa naše mesto uberalo v uplynulom roku, o uskutočnených projektoch aj o plánoch a výzvach, ktoré nás čakajú. Priestor bude aj na diskusiu a vaše otázky.  

 Pracovné miesto: Ponuka práce na pracovnú pozíciu - KONTROLA KVALITY. Prax nie je potrebná, ide o prácu na zmeny a je potrebná manuálna zručnosť. Mzda od 800 Eur/brutto+ príplatky. Pre viac informácií volajte číslo 0902 971 283.

Mesto Leopoldov ponúka voľné pracovné miesto na pozícii záhradník- pracovník údržby. Ide o celoročnú údržbu zelene, miestnych komunikácií a chodníkov. Termín nástupu - marec 2020. Záujemcovia o pracovné miesto môžu požadované doklady doručiť: osobne, poštou alebo e-mailom na adresu: prednosta@leopoldov.sk Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je 28. februára 2020 do 12:00 hod. Bližšie informácie na webovej stránke mesta.