Správy mestského rozhlasu

12.03.2019 utorok

Oznamy:

Mesto Leopoldov v spolupráci s transfúznou stanicou v Trnave organizujú Leopoldovskú kvapku krvi, ktorá sa uskutoční v utorok 2.apríla 2019 na Mestskom úrade v Leopoldove. Všetkým dobrovoľným darcom vopred ďakujeme.

Dozorný výbor Coop Jednota v Leopoldove pozýva všetkých svojich členov- akcionárov na výročnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 14.marca vo štvrtok o 17hodine, v reštaurácii Pranier na Námestí svätého Ignáca.


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrela pani Ľudmila Vančová vo veku 70 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 15. marca. Zádušná svätá omša o 14 – stej hodine a pohreb o 15 – stej hodine na miestnom cintoríne v Leopoldove. Česť jej pamiatke