Správy mestského rozhlasu

Poďakovanie – Vianočná kapustnica. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali v sobotu 7.12.2019 na varení Vianočnej kapustnice, ktorá sa podávala na Vianočných trhoch v Leopoldove. Hlavnej kuchárke pani Dalimíre Štitákovej. Pomocníčkam, pani Krausovej, Beníkovej, Púšovej, Kamenárovej a Ďurišovej. Taktiež ďakujeme kotlinárom, pánovi Zennerovi a Stanislavovi a Ladislavovi Piovarčiovím.

NS Scarabeus v spolupráci s mestom Leopoldov Vás pozývajú v sobotu 14.decembra od 10 hodiny na Leopoldovský festival hier v základnej škole Leopoldov so vstupom od jedálne. Pripravené sú predvianočné tvorivé dielne, čítanie rozprávky, športové a spoločenské aktivity. O 16:30 je pripravené Stražanovo bábkové divadlo- Gašparko a drak a od 18:00-20:00 hod. premietanie rozprávky. Budeme vďační ak prinesiete medovníky na zdobenie alebo upečený koláčik. Tešíme sa na Vás.

Obecný úrad Veľké Kostoľany oznamuje občanom, že v pondelok 16.decembra o 15 hodine sa bude konať v Dome kultúry vo Veľkých Kostoľanoch verejné prerokovanie správy Optimalizácia spracovateľských kapacít technológií pre spracovanie a úprav rádioaktívnych odpadov JAVYS.

Cukrárska výroba Koláčikovo Zuzana prijíma objednávky na vianočné koláčiky. V ponuke je krabička s 30. koláčmi v zložení: 5x domáci medový rez so škoricovým krémom, 5x medovník, 5x linecký koláčik, 5x jablková kocka s karamelom a orieškami, 5x kokosová sušienka, 5x gaštanová guľka s rumom. Objednávky prijímajú do 14. decembra na tel. čísle: 0902 349 868. Odber koláčikov bude 22. decembra na Holého ulici 4, Leopoldov.

Oznamujeme občanom, že predaj živých rýb sa uskutoční od piatka 20. decembra do nedele 22. decembra pred predajňou Hamo na Námestí sv. Ignáca.

Mesto Leopoldov Vás pozýva na prednášku Kompostovanie v kompostéroch, ktorá sa uskutoční o 17 hod- 14.januára a 18.februára v jedálni Základnej školy na Holubyho ulici v Leopoldove. Prosíme občanov, aby sa na vybraný termín prihlasovali telefonicky, osobne alebo emailom na adrese monika.jurcova@leopoldov.sk. Kompostér zadarmo získa do svojej záhradky len ten, kto sa zúčastní prednášky. Tešíme sa na Vás.

Pracovné miesto: Mesto Leopoldov hľadá opatrovateľku pre starých občanov. Musí mať podľa zákona o soc. službách opatrovateľský kurz v rozsahu najmenej 220hodín. Kurz nie je potrebný, ak dovŕšila vek 55 rokov a preukázateľne pracovala v tejto oblasti min.3 roky. Informácie na tel.č.: 033 7910084 alebo osobne na Spoločnom obecnom úrade, Podzámska 39, Hlohovec, 1.posch.č.dv.211

Mesto Leopoldov oznamuje, že Zberný dvor na Holubyho ul. bude v čase od 27. 12.  2019 do 4. 1. 2020 zatvorený. Znovu otvorený bude 7. 1. 2020.