Podnikanie na území mesta

Čo vybavíte

Stanovisko k podnikateľskej a inej činnosti a k umiestneniu prevádzky podľa osobitných predpisov Mesto Leopoldov vydáva na základe písomnej žiadosti.

 

SÚVISIACE PREDPISY

Zákon č. 369/1990 Zb. zákon o obecnom zriadení 

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo - Žiadosť o stanovisko k podnikaniu.

Žiadosť je možné podať:

– písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov;

– elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk;

– osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o stanovisko k podnikaniu

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte


 

Zodpovedná osoba


Kedy vybavíte

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h 

 13.00 h – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 h – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.