Územnoplánovacia informácia

Čo vybavíte

Územnoplánovaciu informáciu o budúcom využití územia, resp. parcely z hľadiska platného územného plánu Mesta Leopoldov.

Územnoplánovacia informácia obsahuje navrhované funkčné využitie, záväzné regulatívy a obmedzenia pre realizáciu výstavby v danom území resp. na danej parcele.

 

Čo potrebujete

Vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie.

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov;
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk;
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín.

 

Potrebné tlačivá

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Územný plán.

 

Zodpovedná osoba
Mgr. Jana Jančárová
Tel. č.: +42133/28 527 18, +421911 242 692 
Email: jana.jancarova@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Pondelok  08.00 h – 12.00 h
 13.00 – 15.00 h
 Utorok  Nestránkový deň
 
 Streda  08.00 h – 12.00 h  13.00 – 16.30 h
 Štvrtok  08.00 h – 12.00 h  13.00 – 15.00 h
 Piatok  08.00 h – 12.00 h  
   

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.