Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Územnoplánovacia informácia

Čo vybavíte

  • A) Územnoplánovaciu informáciu o budúcom využití územia, resp. parcely z hľadiska platného územného plánu Mesta Leopoldov. Územnoplánovacia informácia obsahuje navrhované funkčné využitie, záväzné regulatívy a obmedzenia pre realizáciu výstavby v danom území resp. na danej parcele.
  • B) Vyjadrenie ku konkrétnej projektovej dokumentácii stavby z pohľadu ÚPN-O Leopoldov, pre účely územného konania/stavebného konania (doklad pre stavebný úrad k stavebnému konaniu). Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby pre územné konanie/stavebné konanie obsahuje stanovisko Mesta Leopoldov k projektovej dokumentácii stavby z pohľadu splnenia/nesplnenia platných regulatívov stanovených v ÚPN-O Leopoldov a z pohľadu súladu/nesúladu stavby so zámermi Mesta Leopoldov.

 

Čo potrebujete

K bodu A) Vyplnené tlačivo Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie.

K bodu B) Vyplnené tlačivo Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii.

 

Žiadosť je možné podať:

  • písomnou formou na adresu: Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov;
  • elektronickou poštou podatelna@leopoldov.sk;
  • osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín.


Potrebné tlačivá

K bodu A)

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie (docx)  (16 kB)

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie (odt)  (8 kB)

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie  (77 kB)


K bodu B)

Žiadosť o stanovisko k PD z pohľadu ÚPN-O Leopoldov (docx)  (16 kB)

Žiadosť o stanovisko k PD z pohľadu ÚPN-O Leopoldov (odt)  (10 kB)

Žiadosť o stanovisko k PD z pohľadu ÚPN-O Leopoldov  (92 kB)


Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Kancelária – Územný plán.

 

Zodpovedná osoba

Ing. Lenka Hlbocká

Tel. č.: +42133/285 27 17, +421910 433 937

Email: lenka.hlbocka@leopoldov.sk

 

Kedy vybavíte

 Deň

 Otváracie hodiny doobeda

 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 – 16.30 h

 Štvrtok

 08.00 h – 12.00 h

 13.00 – 15.00 h

 Piatok

 08.00 h – 12.00 h

 

   

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.