Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Malé zdroje znečistenia ovzdušia

Čo vybavíte

Súhlas k stavbe malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) sa vydáva k stavebnému konaniu.

Prevádzkovateľ MZZO je povinný písomne požiadať o súhlas k stavbe (osadeniu) MZZO, t. j. kotla, krbu pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, výrobnej hale, sklade a pod., s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.

Žiadosť na povolenie stavby MZZO sa podáva samostatne , nie ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie , žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť na stavebné povolenie.

 

Súvisiace predpisy

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 190/2023 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN Mesta Leopoldov číslo 173/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území Mesta Leopoldov  (206 kB)


Čo potrebujete

Potrebné doklady:

  •  Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/ – pre územné/stavebné konanie.
  • Projektová dokumentácia (časť vykurovanie a plynoinštalácia).
  • Kópia listu vlastníctva a kópia katastrálnej mapy.

 

Potrebné tlačivá

 Oznámenie údajov – určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia – editovateľné (docx)  (21 kB)

Oznámenie údajov – určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia – editovateľné (odt)  (16 kB)

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia  (100 kB)

 

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/ –editovateľné (docx)  (17 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/ – editovateľné (odt)  (11 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu k stavbe malého zdroja znečistenia ovzdušia /MZZO/  (117 kB)

 

Správne poplatky

Bez poplatkov.

 

Kde vybavíte

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov,

kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.

 

Zodpovedná osoba

Mgr. Petra Homolová

Email: petra.homolova@leopoldov.sk

Tel.: +42133/285 27 47  

 

Vo veci oznámenia údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia:

Ing. Stanislava Bachňáková  

Email: stanislava.bachnakova@leopoldov.sk

Tel. č.: +42133/285 27 19

 

Kedy vybavíte

 Deň
 Otváracie hodiny doobeda
 Otváracie hodiny poobede

 Pondelok

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 15.00 h

 Utorok

 Nestránkový deň

 

 Streda

 08.00 h – 11.30 h

 12.30 h – 17.00 h 

 Štvrtok

 Nestránkový deň

 

 Piatok

 08.00 h – 11.30 h

  12.30 h – 14.00 h

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.