Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Okrem kompostovania, vďaka ktorému biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) z našich domácností nekončí spolu s iným komunálnym odpadom na skládke, sa od 1. januára 2022 v našom meste triedi aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad (kuchynský BRO). Podobne, ako separujeme napríklad papier či tetrapaky, budeme separovať aj odpad z kuchyne, teda vaječné škrupiny, šupy zo zeleniny, kosti či pokazené suroviny. V prvej etape sa separovanie kuchynského odpadu bude týkať občanov, ktorí žijú v bytových domoch. Na 25 kontajnerových stojiskách v Leopoldove už pribudlo 34 hnedých 240 litrových nádob na biologický kuchynský odpad. Nádoby na kuchynský BRO sa budú vyvážať nasledovne:

  • v období marec až november minimálne dvakrát za 7 dní,
  • v období december až február minimálne jedenkrát za 7 dní.

Nádoby na kuchynský bioodpad sa budú pravidelne čistiť, aby sa zabránilo zápachu a rozmnožovaniu drobného hmyzu či plesní.

Ako triediť kuchynský bioodpad

Do kuchynského BRO patria tepelne upravené aj neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny, nedojedená strava, resp. zvyšky z taniera, šupy z ovocia a zeleniny. Nepatria sem plastové, sklenené, kovové a iné obalové materiály, použité jedlé oleje a tuky (tie odovzdávame pri zbere použitého kuchynského oleja), zmesový komunálny odpad, nebezpečný odpad (oleje, farby a iné), zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača ani cigarety. Precízne triedenie je veľmi dôležité, rovnako ako v prípade ostatných typov odpadov, ktoré separujeme. Ak totiž do nádoby na kuchynský BRO vhodíme surovinu, ktorá tam nepatrí, celý obsah nádoby znehodnotíme a napokon skončí na skládke, takže celá snaha o separovanie vyjde na zmar.

Prečo triediť kuchynský bioodpad a biologicky rozložiteľný komunálny odpad?

Tvorí až 40 % zmesového komunálneho odpadu. Jeho separovaním znížime objem komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke. Skládky s odpadom sú najmenej efektívnym spôsobom, ako nakladať s odpadmi, patria k najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Pri skládkovaní BRKO vzniká skládkový plyn, ktorého najvýznamnejšou zložkou je metán. Metán je z hľadiska globálneho otepľovania 21-krát horší ako oxid uhličitý. Kompostovaním BRKO dokážeme vyrobiť kvalitné komposty, ktorých používanie má pozitívny vplyv na kvalitu pôdy a jej schopnosť zabezpečiť udržateľnú rastlinnú výrobu. Komposty môžu byť vhodnou náhradou za používanie rašeliny, ktorá sa získava ťažbou vo vzácnych biotopoch. Zhodnocovaním tohto typu odpadov navyše môžeme vyrobiť tzv. zelenú energiu a znižovať závislosť od fosilných palív.

Každý krok v úsilí o separovanie a recykláciu odpadu smeruje predovšetkým k znižovaniu množstva vyprodukovaného odpadu v zmysle štýlu ZERO WASTE (teda bez odpadu):

  1. Odmietni to, čo nepotrebuješ.
  2. Zredukuj to, čo potrebuješ.
  3. Znovu použi a oprav.
  4. Recykluj to, čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať ani znovu použiť.
  5. Zvyšok skompostuj.

Leták kuchynský BRO

Prečo triediť kuchynský BRO

 BRKO leták - dekoratívna grafika

Prečo separovať brko - dekoratívna grafika 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.