Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zasadnutie zo dňa 11. 12. 2023

Pozvánka  (220 kB)

Príloha k bodu č. 2a – vyhodnotenie uznesení  (799 kB)

Príloha k bodu č. 2b – prehodnotenie uznesení z roku 2023  (420 kB)

Príloha k bodu č. 3 – dopyty poslancov  (3 217 kB)

Príloha k bodu č. 5 – plán kontrol  (202 kB)

Príloha k bodu č. 6 0 správa z kontroly pohľadávok  (639 kB)

Príloha k bodu č. 7/1 – dôvodová správa k návrhu VZN č. 164/2023  (106 kB)

Príloha k bodu č. 7/2 – návrh VZN č. 164/2023  (136 kB)

Príloha k bodu č. 7/3 – príloha č. 1 VZN č. 164/2023  (407 kB)

Príloha k bodu č. 7/4 – príloha č. 2 VZN č. 164/2023  (1 440 kB)

Príloha k bodu č. 7/5 – príloha č. 3 VZN č. 164/2023  (2 873 kB)

Príloha k bodu č. 7/6 – príloha č. 1 k uzneseniu (správa o prerokovaní)  (141 kB)

Príloha k bodu č. 7/7 – príloha č. 2 k uzneseniu (vyhodnotenie pripomienok)  (254 kB)

Príloha k bodu č. 7/8 – stanovisko okresného úradu  (105 kB)

Príloha k bodu č. 8/1 – dôvodová správa k návrhu VZN 168/2023  (220 kB)

Príloha k bodu č. 8/2 – návrh VZN 168/2023  (241 kB)

Príloha k bodu č. 9/1 – dôvodová správa k návrhu VZN 169/2023  (547 kB)

Príloha k bodu č. 9/2 – návrh VZN 169/2023  (274 kB)

Príloha k bodu č. 10/1 – dôvodová správa k návrhu VZN 170/2023  (434 kB)

Príloha k bodu č. 10/2 – návrh VZN 170/2023  (1 015 kB)

Príloha k bodu č. 11/1 – dôvodová správa k návrhu VZN 171/2023  (389 kB)

Príloha k bodu č. 11/2 – návrh VZN 171/2023  (278 kB)

Príloha k bodu č. 12/1 – dôvodová správa k návrhu VZN 172/2023  (369 kB)

Príloha k bodu č. 12/2 – návrh VZN 172/2023  (378 kB)

Príloha k bodu č. 13/1 – dôvodová správa k návrhu VZN 173/2023  (394 kB)

Príloha k bodu č. 13/2 – návrh VZN 173/2023  (381 kB)

Príloha k bodu č. 14 – zásady platenej inzercie v časopise Leopoldov  (559 kB)

Príloha k bodu č. 15/1 – dôvodová správa k vysporiadaniu pozemku č. 1638/7  (471 kB)

Príloha k bodu č. 15/2 – žiadosť o vysporiadanie pozemku č. 1638/7  (39 kB)

Príloha k bodu č. 16 – dôvodová správa k schváleniu predĺženia zmluvy Gergičová  (606 kB)

Príloha k bodu č. 17/1 – dôvodová správa prenájom pozemku Klčo  (283 kB)

Príloha k bodu č. 17/2 – prenájom pozemku Klčo  (352 kB)

Príloha k bodu č. 18/1 – schválenie preklenovacieho úveru  (127 kB)

Príloha k bodu č. 19/1 – tajomník finančnej komisie  (194 kB)

Príloha k bodu č. 20 – zástupca do Rady školy pri ZŠ  (202 kB)

Príloha k bodu č. 21a/1 – rozpočtové opatrenie 12/2023 správa  (371 kB)

Príloha k bodu č. 21a/2 – rozpočtové opatrenie 12/2023 príjmy  (696 kB)

Príloha k bodu č. 21a/3 – rozpočtové opatrenie 12/2023 výdavky  (898 kB)

Príloha k bodu č. 21a/4 – rozpočtové opatrenie 12/2023  (573 kB)

Príloha k bodu č. 21b/1 – návrh rozpočtového opatrenia 13/2023 správa  (603 kB)

Príloha k bodu č. 21b/2 – návrh rozpočtového opatrenia 13/2023 príjmy  (706 kB)

Príloha k bodu č. 21b/3 – návrh rozpočtového opatrenia 13/2023 výdavky  (908 kB)

Príloha k bodu č. 21b/4 – návrh rozpočtového opatrenia 13/2023  (587 kB)

Príloha k bodu č. 22a – stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu 2024  (986 kB)

Príloha k bodu č. 22b/1 – rozpočet 2024 – 2023 príjmy (652 kB)

Príloha k bodu č. 22b/2 – rozpočet 2024 – 2023 výdavky  (1 201 kB)

Príloha k bodu č. 22b/3 – programový rozpočet 2024 – 2026  (2 032 kB)

Príloha k bodu č. 24a – obsahový a časový harmonogram zasadnutí na rok 2024   (287 kB)

Prezenčná listina  (188 kB)

Nariadenie MZ 11/2023  (303 kB)

Uznesenie MZ 11/2023  (942 kB)

 

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.