Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zasadnutie zo dňa 13. 11. 2023

Uznesenie z 10. zasadnutia MZ v Leopoldove  (916 kB)

Nariadenie z 10. zasadnutia MZ v Leopoldove  (271 kB)

Prezenčná listina z 10. zasadnutia MZ v Leopoldove  (31 kB)

Pozvánka  (245 kB)

Príloha k bodu č. 2a – vyhodnotenie uznesení z 8. MZ  (1 129 kB)

Príloha k bodu č. 2b – vyhodnotenie uznesení z 9. MZ  (223 kB)

Príloha k bodu č. 2c – prehodnotenie uznesení z rolu 2023  (236 kB)

Príloha k bodu č. 5 – správa Materská škola Leopoldov  (1 049 kB)

Príloha k bodu č. 6 – správa Základná škola Leopoldov  (779 kB)

Príloha k bodu č. 7/1 – materiál k VZN 166/2023  (415 kB)

Príloha k bodu č. 7/2 – návrh VZN 166/2023  (205 kB)

Príloha k bodu č. 7/3 – príloha č. 1 k VZN 166/2023  (919 kB)

Príloha k bodu č. 7/4 – príloha č. 2 k VZN 166/2023  (1 441 kB)

Príloha k bodu č. 7/5 – príloha č. 3 k VZN 166/2023  (2 861 kB)

Príloha k bodu č. 7/6 – príloha č. 1 k uzneseniu, správa o prerokovaní  (577 kB)

Príloha k bodu č. 7/7 – príloha č. 2 k uzneseniu, vyhodnotenie pripomienok  (356 kB)

Príloha k bodu č. 8/1 – dôvodová správa k VZN 167/2023  (208 kB)

Príloha k bodu č. 8/2 – návrh VZN 167/2023  (647 kB)

Príloha k bodu č. 9/1 – ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti  (694 kB)

Príloha k bodu č. 9/2 – návrh zásad podávania a preverovania oznámení  (563 kB)

Príloha k bodu č. 10 – pridelenie bytu Rázusova 33  (193 kB)

Príloha k bodu č. 11a/1 – rozpočtové opatrenie 10/2023  (462 kB)

Príloha k bodu č. 11a/2 – rozpočtové opatrenie 10/2023  (580 kB)

Príloha k bodu č. 11a/3 – rozpočtové opatrenie 10/2023 príjmy  (689 kB)

Príloha k bodu č. 11a/4 – rozpočtové opatrenie 10/2023 výdavky  (886 kB)

Príloha k bodu č. 11b/1 – návrh rozpočtového opatrenia 11/2023  (572 kB)

Príloha k bodu č. 11b/2 – rozpočtové opatrenie 11/2023  (569 kB)

Príloha k bodu č. 11b/3 – rozpočtové opatrenie 11/2023 príjmy  (695 kB)

Príloha k bodu č. 11b/4 – rozpočtové opatrenie 11/2023 výdavky  (894 kB)

Príloha k bodu č. 12a – chválené odmeny kontrolór mesta (268 kB)

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.