Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Zasadnutie zo dňa 18.9.2023

Pozvánka  (255 kB)

Príloha k bodu č. 2a Kontrola uznesení z MZ 07  (805 kB)

Príloha k bodu č. 2b prehodnotenie uznesení z roku 2023  (686 kB)

Príloha k bodu č. 2c/1 Kontrola uznesení 2016  (271 kB)

Príloha k bodu č. 2c/2 Kontrola uznesení 2018  (400 kB)

Príloha k bodu č. 2c/3 Kontrola uznesení 2019  (255 kB)

Príloha k bodu č. 2c/4 Kontrola uznesení 2020  (428 kB)

Príloha k bodu č. 2c/5 Kontrola uznesení 2021  (222 kB)

Príloha k bodu č. 2c/6 Kontrola uznesení 2022  (321 kB)

Príloha k bodu č. 5/1 Dôvodová správa k VZN č. 165/2023  (544 kB)

Príloha k bodu č. 5/2 Návrh VZN č. 165/2023  (358 kB)

Príloha k bodu č. 5/3 Príloha 1 k žiadosti o poskytnutie SS v DS  (434 kB)

Príloha k bodu č. 5/4 Príloha 2 k žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby  (422 kB)

Príloha k bodu č. 5/5 Príloha 3 k žiadosti o poskytnutie SS odľahčovacej DS  (444 kB)

Príloha k bodu č. 5/6 Príloha 4 Záznam o poskytovaní odľahčovacej služby DS  (105 kB)

Príloha k bodu č. 5/7 Príloha 5 k žiadosti o poskytnutie SS – jasle  (413 kB)

Príloha k bodu č. 5/8 Dotazník dieťaťa – jasle  (378 kB)

Príloha k bodu č. 5/9 Evidenčný list a potvrdenie o zdravotnom stave – jasle  (400 kB)

Príloha k bodu č. 6/1 Opakovaný návrh na zmeny a doplnky ÚPN (282 kB)

Príloha k bodu č. 6/2 Opakovaná žiadosť a vyjadrenie projektanta  (284 kB)

Príloha k bodu č. 6/3 Pôvodná štúdia pred zmenou  (626 kB)

Príloha k bodu č. 6/4 ÚPN 0 – parcela č. 2608  (297 kB)

Príloha k bodu č. 6/5 ÚPN 0 – parcela č. 2608  (293 kB)

Príloha k bodu č. 6/6 Zmena ÚPN – supermarket 1   (406 kB)

Príloha k bodu č. 6/7 Zmena ÚPN – supermarket 2  (2 025 kB)

Príloha k bodu č. 7 Návrh správy z kontroly prijatých opatrení  (791 kB)

Príloha k bodu č. 8 Správa audítora  (200 kB)

Príloha k bodu č. 9 Výročná správa  (5 245 kB)

Príloha k bodu č. 10/1 Monitorovacia správa k 30.6.2023  (2 154 kB)

Príloha k bodu č. 10/2 Rozpočet čerpanie – príjmy  (822 kB)

Príloha k bodu č. 10/3 Rozpočet čerpanie – výdavky  (1 195 kB)

Príloha k bodu č. 10a Stanovisko kontrolóra k čerpaniu rozpočtu  (230 kB)

Príloha k bodu č. 11/1 Žiadosť Orange  (222 kB)

Príloha k bodu č. 11/2 Žiadosť Orange – nosič  (51 kB)

Príloha k bodu č. 11/3 Žiadosť Orange – celkový pohľad nosič 1(142 kB)

Príloha k bodu č. 11/4 Žiadosť Orange – celkový pohľad nosič 2  (338 kB)

Príloha k bodu č. 12/1 Bartovič – pozemok pod domom  (590 kB)

Príloha k bodu č. 12/2 Bartovič – žiadosť  (129 kB)

Príloha k bodu č. 12/3 Bartovič – znalecký posudok  (533 kB)

Príloha k bodu č. 13/1 Ščipák – materiály k MZ  (302 kB)

Príloha k bodu č. 13/2 Ščipák – žiadosť  (47 kB)

Príloha k bodu č. 13/3 Ščipák – znalecký posudok  (521 kB)

Príloha k bodu č. 13/4 Ščipák – geometrický plán  (295 kB)

Príloha k bodu č. 14 Müllerová – materiály k MZ  (630 kB)

Príloha k bodu č. 15 Zámer spracovania PHSR  (435 kB)

Príloha k bodu č. 16 Voľba prísediacich pre okresný súd  (223 kB)

Príloha k bodu č. 17 Rozpočtové opatrenie č. 07/2023  (161 kB)

Príloha k bodu č. 17b/1 Rozpočtové opatrenie č. 08/2023  (623 kB)

Príloha k bodu č. 17b/2 Rozpočtové opatrenie č. 08/2023 – príjmy  (692 kB)

Príloha k bodu č. 17b/3 Rozpočtové opatrenie č. 08/2023 – výdavky  (885 kB)

Príloha k bodu č. 19a Tabuľka Schválenie uloženia finančných prostriedkov na vkladové účty  (203 kB)

Príloha k bodu č. 19b Dodatok č. 3 SOU Leopoldov (712 kB)

Nariadenie z 8. MZ v Leopoldove  (278 kB)

Prezenčná listina  (26 kB)

Uznesenie MZ 08  (1 223 kB)

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.