Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Neplatné VZN

VZN č. 165/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Leopoldov  (361 kB)

Schválené: 18. 9. 2023

Účinnosť: 04. 10. 2023

Prílohy

Príloha č. 1 Evidenčný list dieťaťa  (400 kB)

Príloha č. 1 Žiadosť – denný stacionár  (464 kB)

Príloha č. 2 Žiadosť – opatrovateľská služba  (422 kB)

Príloha č. 3 Dotazník dieťaťa  (378 kB)

Príloha č. 3 Žiadosť – odľahčovacia služba  (444 kB)

Príloha č. 4 Záznam – odľahčovacia služba  (105 kB)

Príloha č. 5 Žiadosť – detské jasle  (413 kB)

 

VZN č. 164/2023  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov  (269 kB)

Schválené: 13. 4. 2023

Účinnosť: 01. 05. 2023

 

VZN č. 161/2022 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 12. 12. 2022

Účinnosť: 01. 01. 2023

 

VZN č. 160/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

Schválené: 12. 12. 2022

Účinnosť: 01. 01. 2023

 

VZN č. 159/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)

Schválené: 12. 12. 2022

Účinnosť: 01. 01. 2023

 

 VZN č. 158/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 12. 12. 2022

Účinnosť: 01. 01. 2023

 

VZN č. 157/2022 o miestnych daniach

Schválené: 12. 12. 2022

Účinnosť: 01. 01. 2023

 

VZN č. 156/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Schválené: 12. 12. 2022

Účinnosť: 01. 01. 2023

 

VZN č. 154/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)

Schválené: 30. 5. 2022

Úúčinnosť: 01. 07. 2022

 

VZN č. 152/2022, ktorým sa mení príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Leopoldov

Schválené: 21. 02. 2022

Účinnosť: 12. 03. 2022

 

VZN č. 151/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

Schválené: 13. 12. 2021

Účinné: 01. 01. 2022 

 

VZN č. 150/2021 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 13. 12. 2021

Účinnosť: 01. 01. 2022

 

VZN č. 149/2021

VZN 149/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č.  134/2019 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č. 144/2020  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 16. 08. 2021

Účinnosť: 01. 09. 2021

 

VZN č. 148/2021

VZN č. 148/2020 ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov č. 109/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Leopoldov

Schválené: 22. 02. 2021

Účinnosť: 01. 04. 2021

 

VZN č. 147/2020

VZN č. 147/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

Schválené: 14. 12. 2020

Účinnosť: 01. 01. 2021  

 

VZN_č.146_2020

VZN_č.146_2020 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 14. 12. 2020

Účinnosť: 01. 01. 2021 

 

VZN č. 145/2020

VZN_č.145_2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 14. 12. 2020

Účinnosť: 01. 01. 2021 

 

VZN č. 144/2020

VZN č. 144/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Leopoldov č. 134/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 17. 08. 2020

Účinnosť: 01. 09. 2020 

 

VZN č. 141/2019

VZN_č.141_2019 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 09. 12. 2019

Účinnosť: 01. 01. 2020 

 

VZN č. 140/2019

VZN_č.140_2019 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 09. 12. 2019

Účinnosť: 01. 01. 2020 

 

VZN č. 137/2019

VZN č. 137/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.

Schválené: 09. 12. 2019

Účinnosť: 01. 01. 2020

 

VZN č. 134/2019

VZN_č.134_2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)

Schválené: 24. 06. 2019

Účinnosť: 01. 09. 2019

 

VZN č. 133/2018

VZN_č.133_2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 12. 12. 2018

Účinnosť: 01. 01. 2019

 

VZN č. 132/2018

VZN_č.132_2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov

Schválené: 10. 12. 2018

Účinnosť: 01. 01. 2019

  

VZN č. 131/2018

VZN_č.131_2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Schválené: 10. 12. 2018

Účinnosť: 01. 01. 2019

 

VZN č. 130/2018 

VZN č. 130/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka Školských zariadení so sídlom na území meste Leopoldov

Schválené: 20. 08. 2018

Účinnosť: 06. 09. 2018 

 

VZN č. 129/2018 

VZN č. 129/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Leopoldov L 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom Je mesto Leopoldov

Schválené: 16. 07. 2018

Účinnosť: 01. 09. 2018

 

VZN č. 124/2018

VZN č. 124/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Schválené: 26. 03. 2018

Účinnosť: 01. 05. 2018

 

VZN č. 123/2017

VZN č. 123/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov.

Schválené: 11. 12. 2017

Účinnosť: 01. 01. 2018

 

 

VZN č. 122/2017

VZN č. 122/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 13. 11. 2017

Účinnosť: 1. 1. 2018 

 

VZN č. 114/2016

VZN č. 114/2016, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Leopoldov

Schválené: 20. 06. 2016

Účinnosť: 06. 07. 2016

 

VZN č. 113/2016

VZN č. 113/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Leopoldov

Schválené: 20. 06. 2017

Účinnosť: 06. 07. 2016

 

VZN_č.110_2015 

VZN Č. 110/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 07. 12. 2015

Účinnosť: 01. 01. 2016

 

VZN_č.109_2015

VZN č. 109/2015 o miestnych daniach

Schválené: 07. 12. 2015

Účinnosť: 01. 01. 2016

 

VZN_č.104_2015 

VZN č. 104/2015 ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

Schválené: 24. 03. 2015

Účinnosť: 09. 04. 2015

 

VZN_č.99_2014

VZN č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Schválené: 09. 12. 2014

Účinnosť: 01. 01. 2015

 

VZN_č._97_2014

VZN č. 97/2014 o plagátových plochách v predvolebnom období ktorým sa mení VZN č. 69/2009 o plagátových plochách o predvolebnom období

Schválené: 08. 09. 2014

Účinnosť: 25. 09. 2014

 

VZN_č._87_2012

VZN č. 87/2012 ktorým sa mení VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov

Schválené: 10. 12. 2012

Účinnosť: 01. 01. 2013

 

 VZN_č._81_2011

VZN č. 81/2011 ktorým sa mení VZN č. 63/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Leopoldov

Schválené: 21. 02. 2011

Účinnosť: 09. 03. 2011

 

VZN_č._76-2010

VZN č. 76/2010 O poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldove

Schválené: 22. 02. 2010

Účinnosť: 10. 03. 2010

 

VZN_č._70_2009

VZN č. 70/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

Schválené: 12. 10. 2009

Účinnosť: 01. 01. 2010

 

VZN_č._69_2009

VZN č. 69/2009 o plagátových plochách v predvolebnom období

Schválené: 11. 05. 2009

Účinnosť: 26. 05. 2009

 

 

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.