Kompozitné obaly – tetrapaky, sklo, kovy

Termín odvozu kompozitných obalov v meste Leopoldov v roku 2020

Január: ---

Február: 6.2.štvrtok)

Marec:  ---

Apríl: 2.4. (štvrtok)

Máj: 14.5. (štvrtok)

Jún: 25.6. (štvrtok)

Plastová nádoba - oranžová (slúži na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky – tetrapakov)

Zberá sa:  obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP

Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť          

Zberová nádoba nesmie obsahovať: tetrapaky znečistené surovinami.

 

Termín odvozu skla v meste Leopoldov v roku 2020

Január: 8.1., 23.1.

Február: 25.2.

Marec: 24.3.

Apríl: 16.4.

Máj: 5.5.

Jún: 16.6.

1 100 l kontajner na Sklo

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie obsahovať: žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Termín odvozu kovov v meste Leopoldov v roku 2020

Január: 24.1.

Február: ---

Marec: 6.3.

Apríl: 17.4.

Máj: 29.5.

Jún: ---

Plastová nádoba (slúži len na zber kovov)

Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.

Nezberá sa:    kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.

Zberová nádoba nesmie obsahovať : kovy znečistené surovinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/734220
Piešťany, Valová 44, tel.: 033/ 774 19 54