Kompozitné obaly – tetrapaky, sklo, kovy

Termíny odvozu kompozitných obalov v meste Leopoldov v roku 2021– 1. polrok 

Január: ---

Február: 5.2. (piatok)

Marec:  12.3. (piatok)

Apríl: 23.4. (piatok)

Máj: ---

Jún: 4.6. (piatok)

Júl: ---

August: 

September: 

Október: 

November: 

December: 

Plastová nádoba - oranžová (slúži na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky – tetrapakov)

Zberá sa:  obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP

Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť          

Zberová nádoba nesmie obsahovať: tetrapaky znečistené surovinami.

 

Termíny odvozu skla v meste Leopoldov v roku 2021 – 1. polrok

Január: 15.1. (piatok)

Február: 8., 26.2. (piatok)

Marec: ---

Apríl: 2.4. (piatok)

Máj: 7.5. (piatok)

Jún: 11.6. (piatok)

Júl: 

August: 

September: 

Október: 

November: 

December: 

1 100 l kontajner na Sklo

Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané

Nesmie obsahovať: žiarivky, porcelán, kovové a plastové uzávery fliaš, papier

Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu a iné)

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Termíny odvozu kovov v meste Leopoldov v roku 2021 – 1. polrok

Január: 22.1. (piatok)

Február: ---

Marec: 5.3. (piatok)

Apríl: 16.4. (piatok)

Máj: 28.5. (piatok)

Jún: --- 

Júl: 

August: 

September: 

Október: 

November: 

December: 

 

Plastová nádoba (slúži len na zber kovov)

Zberá sa: Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.

Nezberá sa:    kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti, ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.

Zberová nádoba nesmie obsahovať : kovy znečistené surovinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/734220
Piešťany, Valová 44, tel.: 033/ 774 19 54

 

 

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.