Komunálny odpad

Vývoz KO v roku 2021 meste Leopoldov je každý nepárny týždeň.
 

Streda - vývoz KO z ulíc:

Emila Skákalu
M.R. Štefánika
Hollého
Hurbanova
Dlhá
Gucmanova
Záhradnícka
Piešťanská cesta
Hviezdoslavova
Kukučínova
I. Krasku
J. Kráľa
Jilemnického
Rázusova
Šulekovská cesta


Štvrtok - vývoz KO z ulíc:

Emila Pavloviča a Jána Simonidesa (NOVOPOLD)
Bernoláková
Hlohovská cesta
Nám sv. Ignáca
Kukučínova
Strečanského
Nádražná
J. Murgaša
Gojdičova
Sládkovičova
Holubyho
Moyzesova
Štúrova
ŽSR
Trnavská cesta
1. mája

Zberný dvor Mesta Leopoldov – otváracie hodiny:
Pondelok: -
Utorok: 12.00 - 17.00
Streda: 12.00 - 17.00
Štvrtok: 12.00 - 17.00
Piatok: 12.00 - 17.00
Sobota: 07.30 - 12.00
Nedeľa: -

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.