Komunálny odpad

Vývoz KO v roku 2020 meste Leopoldov je každý nepárny týždeň.
 

Streda - vývoz KO z ulíc:

Emila Skákalu
M.R. Štefánika
Hollého
Hurbanova
Dlhá
Gucmanova
Záhradnícka
Piešťanská cesta
Hviezdoslavova
Kukučínova
I. Krasku
J. Kráľa
Jilemnického
Rázusova
Šulekovská cesta


Štvrtok - vývoz KO z ulíc:

Emila Pavloviča a Jána Simonidesa (NOVOPOLD)
Bernoláková
Hlohovská cesta
Nám sv. Ignáca
Kukučínova
Strečanského
Nádražná
J. Murgaša
Gojdičova
Sládkovičova
Holubyho
Moyzesova
Štúrova
ŽSR
Trnavská cesta
1. mája

Zberný dvor Mesta Leopoldov – otváracie hodiny:
Pondelok: -
Utorok: 12.00 - 17.00
Streda: 12.00 - 17.00
Štvrtok: 12.00 - 17.00
Piatok: 12.00 - 17.00
Sobota: 07.30 - 12.00
Nedeľa: -