Kompozitné obaly – tetrapaky

Termín odvozu kompozitných obalov v meste Leopoldov v roku 2018

Január: streda 24.1.2018

 

ZMENA

Oznamujeme občanom, že zber tetrapakov vo vreciach bude posledný krát v januári 2018 a od februára 2018 sa tetrapaky budú zberať do 1100 l oranžových plastových nádob, ktoré budú rozmiestnené v meste.

                                                                                                       
Zberá sa: obaly z džúsov, mlieka, smotany, vína a iné s označením C/PAP
Obaly odporúčame prerezať po dĺžke a vypláchnuť, rozložiť rohy a stlačiť
                                  
Zberová nádoba nesmie obsahovať:  tetrapaky znečistené surovinami.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/734220
Piešťany, Valová 44, tel.: 033/ 774 19 54