PET fľaše a plasty

Termín odvozu PET fliaš a ostatných plastov v Meste Leopoldov na rok 2020 – 1. polrok 

Termín odvozu PET fliaš a ostatných plastov v Meste Leopoldov na rok 2020 – 2. polrok 

Január: 08.1 (streda)

Február: 05.2 (streda)

Marec: 04.3 (streda)

Apríl: 01.4, 29.4 (streda)

Máj: 27.5 (streda)

Jún: 24.6 (streda)

Júl: 22.7 (streda)

August: 19.8 (streda)

September: 16.9 (streda) 

Október: 14.10 (streda)

November: 11.11 (streda) 

December: 9.12 (streda) 

 

Vrecia a plastová nádoba (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)

Zberá sa: 

PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky –   potravín.

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/7342207

www.separujodpad.sk

Úradné hodiny – COVID 19

Pondelok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Utorok: Nestránkový deň Streda: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 16.30 hod.   Štvrtok: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 15.00 hod. Piatok: 8.00 hod. - 12.00 hod.

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz.