PET fľaše a plasty

Termín odvozu PET fliaš a ostatných plastov v Meste Leopoldov na rok 2018

Január: 10.1 (streda)

Február: 7.2 (streda)

Marec: 7.3 (streda)

Apríl: 4.4 (streda)

Máj: 2.5 a 30.5 (streda)

Jún: 27.6 (streda)

Júl: 25.7 (streda)

August: 22.8 (streda)

September: 19.9 (streda)

Október: 17.10 (streda)

November: 14.11 (streda)

December: 12.12 (streda)

 

Vrecia (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)

Zberá sa:

  • PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave.
  • Ostatné plasty: (sáčiky, igelitky, kelímky, vypláchnuté plastové fľaše od kozmetiky a potravín)
  • PP, HDPE, PVC, LDPE                            

Nezberá sa:  Vrece nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)


I. okruh: Nám. sv. Ignáca, Gucmanova, Záhradnícka, Jilemnického, Hollého, Kukučínova, J. Kráľa, I. Krasku, Hviezdoslavova, Dlhá, Piešťanská, Strečanského

II. okruh: Hlohovská cesta, Rázusova, Bernolákova, Hurbanova, M. R. Štefánika, 1. mája, Gojdičova, Štúrova, Murgašova, Sládkovičova, Moyzesova, Nádražná, Holubyho, Emila Pauloviča

 

Prosíme Vás, aby ste vrecia zaväzovali, uľahčíte nám manipuláciu.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/7342207

www.separujodpad.sk