PET fľaše a plasty

Termín odvozu PET fliaš a ostatných plastov v Meste Leopoldov na rok 2021 – 1. polrok 

Január: 6.1 (streda)

Február: 3.2 (streda)

Marec: 3., 31.3 (streda)

Apríl: 28.4 (streda)

Máj: 26.5 (streda)

Jún: 23.6 (streda)

Júl: 

August: 

September: 

Október: 

November: 

December: 

 

Vrecia a plastová nádoba (slúžia na zber PET fliaš a ostatných plastov)

Zberá sa: 

PET fľaše z nealkoholických nápojov v stlačenom stave, sáčky, fólie, igelity, plastové nádoby z kozmetiky –   potravín.

Nádoba nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, sklo, cement, drevo, kožu, gumu a iné)

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 

Informácie:

Mesto Leopoldov, tel. č.: 033/7342207

www.separujodpad.sk