Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Detské jasle

Detské jasle – zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku

Dekoratívna grafikaAmbulantná forma sociálnej služby v zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku v meste Leopoldov a v okolí.

Vybudovanie zariadenia ambulantnej sociálnej služby, detských jaslí v meste Leopoldov vzišlo z požiadaviek a potrieb obyvateľov mesta Leopoldov. Vznikajú na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v čase:

 • a) prípravy na trh práce alebo v čase vykonávania aktivít spojených so vstupom alebo s návratom na trh práce, poskytovaním starostlivosti o maloleté dieťa,
 • b) prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti, poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku.

Detské jasle vznikajú rozsiahlou rekonštrukciou rodinného domu. I po rekonštrukcii budú spĺňať charakter zariadenia rodinného typu s vonkajšou terasou a uzavretým dvorom s veľkou záhradou. Citlivým prístupom docielime, aby dieťa čo najjednoduchšie prekonalo prvotné odlúčenie od svojich rodičov. Vyváženou stravou dosiahneme zdravý vývoj dieťaťa. Každodenný pobyt dieťa vonku ho vedie k budovaniu si vzťahu k prírode.

Detské jasle ponúkajú starostlivosť o dieťa pre obyvateľov mesta Leopoldov, ale i jeho okolia.

Kontakty

Detské jasle Leopoldov

Adresa: Gucmanova ulica č. 679/1, 920 41 Leopoldov

Tel. č. na prevádzku: +421911 472 800

Email: detske.jasle@leopoldov.sk 

 

PaedDr. Iveta Moravcová, MBA, LL.M.

vedúca odboru sociálnych služieb a školstva

Tel. č.: +421/902 712 139

Email: iveta.moravcova@leopoldov.sk

 

Čo ponúkame?

 • Profesionálny a láskavý prístup
 • Vzdelávacie aktivity
 • Pohybové cvičenia
 • Rodinné prostredie
 • Priestrannú záhradu
 • Zdravé stravovanie


Prevádzková doba

V pracovných dňoch od 7.00 h do 17.00 h.

Na základe požiadaviek zákonných zástupcov je prevádzková doba jaslí od 2. januára 2024 upravená od 6.00 h do 16.30 h.

Kapacita zariadenia je 15 detí.

 

Koľko to bude stáť?

Celodenná/poldenná starostlivosť pre Leopoldovčanov: 300/150 eur mesačne.

Celodenná/poldenná starostlivosť pre obyvateľov iných miest: 330/175 eur mesačne.

Strava (desiata, obed, olovrant, réžia): 4,79 eur.


Čo potrebujete?

Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:

 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa
 • Evidenčný list dieťaťa
 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  • Dotazník

   

Všetky požadované dokumenty v jednom súbore  (254 kB)

 

PRÍSPEVOK ZO ŠTÁTU – AKO NA TO?

Rodič, ktorý sa rozhodne využívať sociálnu službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, môže požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie príspevku na starostlivosť o dieťa. Príspevok je upravený zákonom č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičom, alebo osobe, ktorej je zverené dieťa do starostlivosti na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur/mesiac, vypláca ho príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny, na účely úhrady nákladov za poskytované sociálne služby v zariadení.


Informácie o projekte rekonštrukcie jaslí.

Fotogaléria z rekonštrukcie jaslí.

Fotogaléria po dokončení rekonštrukcie.

Fotogaléria priestory.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Dekoratívna grafika
 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.