Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Cintorín

Dnešný mestský cintorín slúžil ako pohrebisko aj v minulosti, a to od 19. storočia do začiatku 70. rokov 20. storočia. Pôvodný cintorín nahradil staršie cintoríny v okolí pevnosti a neskoršej väznice, preto aj jeho využitie bolo dvojaké: jedna časť slúžila sčasti ako občianske pohrebisko pre obyvateľov Mestečka alebo zamestnancov trestnice a jedna ako väzenský cintorín. 

Asi od konca 19. storočia sa cintorín používal už len na pochovávanie trestancov, ktorých pochovali anonymne v hrobe len s číslom väzňa. Od 50. rokov, keď vo väznici začali zomierať aj bývalí slovenskí a českí politickí exponenti, politickí väzni a predstavitelia cirkví, sa pohreby uskutočňovali tajne.

Na väzenskom cintoríne okrem blahoslavených biskupa Pavla Petra Gojdiča, redemptoristu Metoda Dominika Trčku, preláta Jána Ferenčíka, apoštolského protonotára Josefa Čiháka a ďalších boli pochovaní napríklad aj legionári 1. sv. vojny (napr. Jan Vaňač), spisovatelia a novinári (napr. Vladimír Sís, redaktor Lidové demokracie), pročeskoslovenskí dôstojníci v druhej svetovej vojne ( Jakub Koutný, Alexander Korda, Josef Bryx), politici (Vojtech Tvrdoň, funkcionár DS, člen SNR po r. 1946), ale 28. februára 1954 sem pribudol aj hrob aj Rudolfa Berana, predprotektorátneho českého predsedu vlády v rokoch 1938 – 39. Jeho pozostatky neboli dodatočne exhumované. 

Pod vplyvom obrodného procesu na prelome 60. a 70. rokov pribudla na zanedbanom cintoríne informačná tabuľa s menami pochovaných väzňov a bolo povolených aj niekoľko exhumácií a prevozov telesných pozostatkov. Počas normalizácie na začiatku 70. rokov bola informačná tabuľa odstránená. V dodatočnej pasportizácii cintorína z roku 1968 už boli niektoré hroby označené ako neznámy hrob alebo exhumované a asi v roku 1973 došlo k zrušeniu cintorína. Toto obdobie pripomína symbolický hrob politického väzňa a vztýčený kríž s pamätnými tabuľami.

Pochovávanie na pohrebisku je možné do hrobu (jednohrob, jednohrob prehĺbený, dvojhrob, dvojhrob prehĺbený, trojhrob, trojhrob prehĺbený), urny a detského hrobu. Pohrebisko má dom smútku vybavený chladiarenským zariadením – presklenený jednomiestny katafalk a dvojmiestny chladiaci box. Dom smútku je členený na miestnosť pre katafalk a rozlúčkovú sálu. V zadnej časti sú prevádzkové miestnosti pre organizátorov pohrebu, miestnosť s náradím a sociálne miestnosti, ktoré sú k dispozícii pre pozostalých v deň pohrebu. Dom smútku je prístupný v deň konania rozlúčky po dohode s pozostalými 1 hodinu pred rozlúčkou.

 

Vybavenie pohrebu

  • Súhlas na pochovanie udáva ohliadajúci lekár, prokurátor, vyšetrovateľ alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

  • Pochovávanie ľudských pozostatkov sa vykonáva pohrebnou službou, ktorú si vyberie opatrovateľ hrobového miesta (HM) (obstarávateľ pohrebu pri novom HM).

  • Oznámenie o úmrtí a výber pohrebnej služby môže vykonať oslovená pohrebná služba alebo opatrovateľ hrobového miesta u prevádzkovateľa pohrebiska bezodkladne. Oznámi i veľkosť hrobového miesta: jednohrob, jednohrob prehĺbený, dvojhrob, dvojhrob prehĺbený, trojhrob, trojhrob prehĺbený, detský hrob či urnové miesto.

  • V prípade, že ide o existujúci hrob, opatrovateľ HM sa preukáže zmluvou o prenájme hrobového miesta, prípadne Listom o prehliadke zosnulých, pochovaných v hrobovom mieste.

  • Ak ide o výkop nového hrobového miesta, pohrebná služba ohlási prevádzkovateľovi svoj úmysel vykopať hrob. Prevádzkovateľ určí prvé voľné miesto, ktoré nasleduje.

  • V deň ohlásenia úmrtia prevádzkovateľ vydá zmluvu o nájme HM a vyrúbi opatrovateľovi poplatky za 10 ročný nájom podľa typu HM a za prenájom domu smútku. V prípade, že úmrtie ohlási pohrebná služba a pozostalí nebudú v kontakte s prevádzkovateľom, prevádzkovateľ zašle zmluvu o nájme hrobového miesta, šek na úhradu nájomného a šek za zapožičanie DS poštou na adresu opatrovateľa hrobového miesta či obstarávateľa pohrebu.

Podrobnosti súvisiace s nájomnou zmluvou za hrobové miesto nájdete v prevádzkovom poriadku pohrebiska 

Viac informácií o vybavovaní pohrebu nájdete v sekcii potrebujem vybaviť.

Plán sekcií pohrebiska

 

 

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.