Zasadnutie zo dňa 7.12.2015

Pozvánka

Prezenčná listina

Uznesenie z 12. zasadnutia MZ v Leopoldove konaného dňa 7.12.2015

Nariadenie z 12. zasadnutia MZ v Leopoldove konaného dňa 7.12.2015

Zápisnica z 12. zasadnutia MZ v Leopoldove konaného dňa 7.12.2015

Príloha č. 1

Príloha č. 2 dôvodová správa

Príloha č. 2 návrh VZN č. 106

Príloha č. 3

Príloha č. 4 analýza nákladov

Príloha č.  4 dôvodová správa

Príloha č. 4 návrh VZN č. 110  

Príloha č. 5

Príloha č. 6 dôvodová správa

Príloha č. 6 návrh VZN č. 107

Príloha č. 6 porovnanie prognózy

Príloha č. 6 vývoj 

Príloha č. 7

Príloha č. 8  dodatok

Príloha č. 8  dôvodová správa

Príloha č. 8  návrh VZN č. 108

Príloha č. 9

Príloha č. 10  dôvodová správa

Príloha č. 10  návrh VZN č. 109

Príloha č. 11

Príloha č. 12 stanovisko hlavnej kontrolórky

Príloha č. 13 príjmy

Príloha č. 13 výdavky

Príloha č. 14 príjmy

Príloha č. 14 výdavky

Príloha č. 15 

Príloha č. 17 komentár príjmy

Príloha č. 17 komentár výdavky

Príloha č. 18 príjmy

Príloha č. 18 výdavky

Príloha č. 19

Príloha č. 20

Príloha č. 21

Príloha č. 22 dôvodová správa

Príloha č. 22 štatút

Príloha č. 23

Príloha č. 24 cenník

Príloha č. 24 dôvodová správa

Príloha č. 24 poriadok

Príloha č. 25

Príloha č. 26

Príloha č. 26 žiadosť

Príloha č. 27

Príloha č. 28

Príloha č. 29

Príloha č. 30

Príloha č. 31

Príloha č. 32

Príloha č. 33

Príloha č. 34

Príloha č. 35

Príloha č. 36

Príloha č. 37

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 Utorok: Nestránkový deň Streda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 Štvrtok: 08.00  – 12.00, 13.00 – 15.00 Piatok: 08.00 – 12.00

Zelená linka – nahlasovanie pachov prevádzky Enviral funguje od roku 2017 

0905 349 554 

V pracovnej dobe je na linke pracovník životného prostredia. V mimopracovnom čase možno zanechať odkaz alebo poslať SMS. Naviac bola zriadená aj e-mailová adresa obcianska.linka@enviengroup.eu.